När bandvagnen ersatte hästen i Försvaret.

Den svenska försvarsmakten utvecklade den militära bandvagnen i början på 1960-talet. Volvo BM fick uppdraget att tillverka bandvagn 202 för trupp-transport och 203 som radiobandvagn. Den var färdigutvecklad 1963 och blev huvudfordon i Norrlandsbrigaderna.

Det innebar att förbanden fick högre framryckningshastighet och kunde få med sig mer underhåll. Bandvagnen hade mycket god framkomlighet ovanpå snö. Utvecklingen skedde parallellt med skogsbruket där hästen efterhand också ersattes av bandfordon. Försvaret tog tillvara erfarenheterna från teknik-utvecklingen inom skogsbruket och studerade försöken aktivt. Bandvagnens midjestyrning kommer från det svenska skogsbrukets erfarenheter och har den stora fördelen att vagnen styrs genom att vinkla fram och bakdel utan att bromsa banden, vilket ger den goda framkomligheten.

Efter andra världskriget köptes över-bliven materiel från USA och The Veasle – Vesslan från Studebaker blev i svensk tappning Bandvagn modell 48, den första svenska modellen. Efterhand mili-tär materiel utvecklas blir det gamla intressant för civila aktörer. Behovet att ta sig fram i djup snö finns hos skogsbolag, energibolag och räddningstjänst så fort kung Bore komplicerar vår tillvaro. Här utgör den militära bandvagnen en stöttepelare i vårt samhälle. Vid storbranden i Mellansverige 2014 användes många bandvagnar vid räddningsinsatserna. Det har också funnits helt civila tillämpningar av bandvagnar exempelvis den norska ”beltevognen” som gick i turtrafik i Nordnorge i början på 1970-talet.

I mitten på 1980-talet utvecklades bandvagn 206 med plastkaross som fick ytterligare ökad framryckningshastighet och lastförmåga. Den får nog sägas vara en svensk industrisuccé utvecklad från ett svenskt militärt behov – översnöförmåga. Nästan 11 000 vagnar är tillverkade i över 50 olika modeller spridda till många länder. Sedermera har utvecklingen av de militära uppgifterna utomlands, som ställt krav på splitter- och minskydd, lett till att modellerna 308, 309 och till sist även bandvagn 410 levererats under 2015 till Försvarsmakten.

Men man kan säga att det hela startade vid en militär fältövning i Kalix 1958. Där konstaterades att det var stora pro-blem att få med sig underhållet – hästen måste ersättas.

Likt skogsbruket blev hästen efterhand ersatt av maskiner och fordon men fanns dock kvar till början på 1970-talet i kavalleriet vilket kan jämföras med skogsbruket. Alltjämt finns dock hästen kvar i försvarsmaktens tjänst, i den beridna högvakten av Stockholms slott och hästen finns till viss del även kvar inom skogsbruket.

Fotografier av Bert Persson
Text av major Jonas Skär
Curator Havremagasinet