Tack vare ekonomiska medel från Norrbottens Läns Landsting, nuvarande Region Norrbotten och Svenska Postkodslotteriets kulturstiftelse kunde vi hösten 2014 starta projektet Träffpunkt Boden. Ett projekt som berör Bodens omvandling från att vara en stängd stad för människor med utländsk bakgrund till att vara en mottagningskommun för flyktingar och asylsökande.

Med Bodens historia och konsten har vi i det pedagogiska arbetet möjliggjort möten mellan ”gamla” bodensare och ”nya” bodensare. Att träffas, jobba tillsammans och samtala med varandra har vi sett som en viktig del i ett integrationsarbete.

Vi arbetade med att titta på och skapa egna bilder, lyssnade till olika föreläsningar och nya medier för att synliggöra både det gamla och det nya Boden. Ett arbete där vi ville undersöka och formulera Bodens identitet, både den historiskt och den samtida.

De grupper som deltog i projektet var;
3 grupper,  med sammanlagt 36 personer över 60 år,
2 grupper, med totalt 26-30 vuxna som har fått uppehållstillstånd och
2 grupper, med totalt 20-25 mellanstadiebarn från förberedelseklasserna på Prästholmsskolan. 

Bodens internationella kör
Kören startade upp i januari 2015. Via sången och musiken skapades nya möten mellan och över språkgränserna. Tack vare körledaren Monica Åslunds inspirerande ledaregenskaper har träffarna alltid engagerat många sångglada (mellan 30-65 personer per körtillfälle).

Tack vare den positiva respons från de människor som deltog i de olika verksamheterna under höstterminen 2014, ökade efterfrågan markant i de olika grupperna inför terminsstart 2015.

Kreativ ateljéverksamhet
De aktiviteter som var extra framgångsrika var det kreativa skapandet som varit omåttligt populärt för alla åldrar. Det skapande ateljéarbetet bygger på en metodik och pedagogik som gör övningarna och arbetet lustfyllt och prestigelöst vilket i sig skapar trygga och engagerade deltagare. Ateljéarbetet har bedrivits både enskilt och i grupp där vi arbetat med länskonsthallens utställningar och deltagarnas egna berättelser vilka på olika sätt fått gestalta det konstnärliga resultaten i bl.a. måleri, textil, collage, fotografi och film.
Annie Levandowski, musikkonstnär engagerad i utställningen Kontrapunkt, hade workshop med grupperna i november.
Krokikvällar har också anordnats i ateljén.

Havremagasinet Art Club 
Cafékvällarna bjöd in allmänheten och genomfördes på onsdagkvällar. På programmet stod föreläsningar, fotoutställningar och musikframträdande. Dessa har engagerat projektdeltagarna och gett mycket mervärde.