Boden, den tidigare stängda militärstaden som nu satsar på turism och som tar emot flyktingar från oroshärdar runt om i världen, är som en komprimerad bild av den globalisering som sker internationellt. Namnet på den stora internationella utställningen, Reoriented, med verk av konstnärer från Norden och Mellanöstern, bär på fler än en betydelse. Dels syftar det på den omorientering Boden genomgår just nu; när det lokala som sker är en spegling av det globala skiftet. Dels anknyter namnet också till de stora förändringar som sker i Mellanöstern, med dess omvälvande, ofta tumultartade skeenden.

Utställningen är en naturlig fortsättning på 2010 års utställning Ryssen kommer! där konstnärer från Ryssland och Norden visade verk som handlade om gränser, krig och rädsla. Ryssland var tidigare fienden i öst som Boden skulle försvara Sverige mot, men nu utbildar Boden i stället soldater som mer aktivt tar del av konflikter utomlands. Och då företrädesvis i länder i just Mellanöstern. Här sker ännu en omorientering: försvarslinjen mot Ryssland flyttas nu i stället långt söderut.

Co-Curator: Jack Persekian