The Deep Dark

Utomhusinstallation bestående av en serie portar med ledbelysning. The Deep Dark undersöker vår rädsla för mörkret och det okända. Genom att gå genom porten exponeras hela näthinnan av det starka ljuset vilket får mörkret på andra sidan att framstå som mer totalt. Ett mörker som går från att vara någonting, skuggorna i periferin, till att bli ett intet, ett tomrum. De Kanadensiska konstnärerna Caitlind R.C. Brown och Wayne Garret arbetar ofta med skulpturala verk och ljusinstallationer som handlar om kontrasten mellan motsatser – mörker och ljus, natur och kultur, DIY och institution eller individ och kollektiv.The Deep Dark visades första gången 2015, långt före Corona men i och med pandemin har verket fått en annan sorts relevans. Hösten och vintern är alltid en mörk tid men i år har den varit särskilt mörk. Vi lever med en rädsla för ett hot som är konkret men ett hot som också på många sätt döljer sig utanför vårt synfält. Vi lever med en osäkerhet och en känsla av att vi är påväg genom en port där bara nuet existerar. Vi vet inte vad som väntar oss på andra sidan. The Deep Dark bjuder in oss att våga fortsätta gå fast än vägen framför oss är oviss. Vi upptäcker att tillvarons förändring, samtidigt som den är påfrestande också ger oss en unik möjlighet till närvaro och reflektion.

Verket invigs den 16 December mellan klockan 18.00 och 20.00, vi bjuder på glögg och pepparkakor. Verket är igång alla andra dagar mellan klockan 15.00 och 21.00.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Outdoor exhibition consisting of a series of doorways with led-lights. The Deep Dark explores our fear of the dark and the unknown. By passing through the doorway your entire retina is exposed to the light making the contrasting darkness beyond even more compact. A darkness that ceases to exist as something – the shadows in the background, and becomes nothingness – the void. The Canadian artists Caitlind R.C. Brown and Wayne Garret’s body of work consists of sculptures and light installations about the sharp contrast between different opposites, such as darkness and light, nature and culture, DIY and institution or individuality and collective. The Deep Dark was first exhibited in 2015, long before the pandemic but due to Corona the work has gained a different kind of pertinence. Autumn and winter are always seasons of darkness for us but this year it has been especially dark. We live with a fear of a threat that is concrete and real yet in many ways lurks in the shadows beyond our field of view. We live with an uncertainty and a feeling that we are headed through a gateway where only the present exists. We do not know what waits for us on the other side. The Deep Dark encourages us to move on forward even though the path is unknown to us. We discover that this time of change, though it is wearisome, also offers a unique opportunity for presence and reflection.

The Opening of the exhibition is on the 16th of December 6.00 pm – 8.00 pm.  Glögg and gingerbread cookies will be severed. The lights are on every other day until January 24th between 3.00 pm and 9.00 pm.