Magasinet är byggt i sten och 288 träpelare bär bjälklagen. Här förvarades havren som bidrog till att säkra försörjningen för den enorma garnisonen i Boden. Vid den här tiden var ”fordonen” – det vill säga hästarna – havredrivna.

utställningen belyser tiden när Bodens garnison använde hästar som transportmedel. En tid som satt sin prägel på Boden som fortfarande är Sveriges hästtätaste stad med en framstående travbana och mängder av ridhästar. En del av utställningsrummet är bevarat som det såg ut i sitt ursprungliga skick dvs som Havremagasin. Byggnaden som uppfördes 1911-1912 ritades av arkitekten Erik Josephson. 1950 upphörde byggnaden att tjäna som havremagasin och år 2001 förklarar regeringen den som byggnadsminne. Det är Bodens största byggnad samt en del av Bodens garnison. Den totala ytan är 3600 kvm fördelat på 6 våningar. Även Bageriet, Kvarnen och Viktualiebyggnaden är byggnadsminnen som ska hjälpa kommande generationer att förstå sin historia.