Stillbild från "Jag är kommen" (2020) av Kalle Brolin

JAg är kommen

kalle brolin

19 MARS – 15 maj 2022

“Precis som kol var bränsle för maskinerna i fabriken, var sockerarbetarnas bränsle”, hörs en röst sägas i videon Jag är Skåne av Kalle Brolin. Socker var för dem den billigaste födan, i vart fall vad gäller mängden energi per krona. 

De verk som Kalle Brolin har presenterat och nu presenterar på Havremagasinet kan ses som två kapitel ur en större berättelse om Skåne, Sverige och världen. Verken tar avstamp i och undersöker främst två industrier, sockerindustrin och kolgruveindustrin, vilka enligt konstnären påverkat och format Skåne på många sätt, både den fysiska verkligheten, landskapet ovan och under jord, men också det inre landskapet som en återspegling av människors livsvillkor och värderingar.

I förra höstens utställning Jag är bergtagen sammanflätades berättelser om barnarbete i skånska kolgruvor under 1800-talet, om samtida provborrningar efter mineralen vanadium, en nödvändig ingrediens i tillverkningen av smartmobilbatterier och om nuets digitala datatrafik, inklusive datingappar, och dagens ungdomars oräkneliga timmar på nätet. 

Utställningen Jag är kommen omfattar tre videoinstallationer – Jag är Skåne, Jag är kommen och Jag är kommen igen, alla med utgångspunkt i sockerindustrin och sockerbetsodling i Skåne. Verken bär alla på Kalle Brolins omisskänliga signum där ickelinjära och associativa berättelser sammanfogar ett rikt arkivmaterial i bild och text med egna filmsekvenser, både iscensatta och dokumentära. Montaget är både form och metod i Brolins arbeten, där han genom att sammanföra bilder, dokument, och filmiska sekvenser – och genom att sammanfläta historiska skeenden och nutid – skapar nya upplevelser, multipla innebörder och ny kunskap.  

Med en tematik som utgår från industri och arbete återkommer Kalle Brolin ständigt till repetitiva rörelser som en ingrediens i arbetet både hos maskiner och människor. Men Brolins arbeten är samtidigt reflexiva, de visar ofta upp sin egen tillblivelse, hur mening och innehåll skapas. En kan inte annat än förundras över de skilda villkoren för olika slags arbete som åskådliggörs i Kalle Brolins verk – det fysiska arbete där hela kroppen tas i bruk och behöver böja sig ner till marken, behöver lyfta, bära, dra, slita, släpa, upprepa, med stor möda. Eller det arbete där ett raskt svep med fingret eller några klick kan skapa – eller utradera – hela berättelser och verkligheter.

 

Om konstnären

Kalle Brolin arbetar med videoinstallation, text och performance. Hans verk har visats på ett antal internationella biennaler och konstutställningar. Han är medansvarig för Sunshine Socialist Cinema, en solcellsdriven utomhusbiograf. Han har främst skrivit för kultursidorna i Fria Tidningen, men har även medverkat i flera konsttidskrifter.

Hans senaste serieverk, om landskapet och kulturen vid kolgruvorna och sockerfabrikerna i södra Sverige, har ställts ut på Malmö konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Dessa verk visas också på en långvarig turné med utställningar och visningar runt om i gruv- och sockerstäderna i Skåne. Verken har nyligen ingått i ett par akademiska forskningsprojekt.

Kalle Brolin har studerat vid Valands konsthögskola och Umeå Konsthögskola (MFA), 2004. Han har tillbringat flera år med att leva och arbeta som konstnär i städer som Buenos Aires, Istanbul, London, Berlin, Stockholm, Köpenhamn, Tallinn och Gdansk. Han är nu baserad i Malmö.

Jag är kommen, 2020. Två-kanalig videoinstallation med två vitriner