Jatte Eriksson. Roddaren. Olja.

3x Eriksson

6 Juni – 19 september 2019

 

För tre-fyra år sedan föddes idén till den här utställningen om och med tre konstnärer och kulturarbetare från samma familj. Att några från samma familj arbetar med konst eller annan kultur är i sig inte helt ovanligt men då finns oftast en kulturtradition i släkten och en kulturell miljö. Här är det inte så, här är det en familj från en by, Södra Harads, där det inte fanns något kulturutbud förutom enstaka föredrag av folkbildare och i hemmet fanns inte konst, utöver ett uppslagsverk fanns det inte många böcker.

Trots denna till synes kulturellt magra mylla blir mor och två söner etablerade konstnärer och en av dem även författare. Detta i sig kan vara värt att uppmärksamma men det finns ytterligare skäl.

Mer information om utställningen finns i Folder.

 

Medverkande konstnärer

Sonja Eriksson gjorde kanske inte en klassresa men en kulturresa. Från hårt arbetande kvinna i en by till en uppskattad och välrenommerad konstnär. Hennes konst berättar mycket om livet förr på den norrbottniska landsbygden men också om hennes eget liv.

Som yngst i syskonskaran föddes Jan Anders Eriksson, oftast kallad Jatte, 1944. Uppväxten i Södra Harads har han beskrivit som en fri och spännande miljö med en snäll far, Sigurd. När Jatte var i övre tonåren kunde Sigurd ofta sticka till honom några tior och lånade ut bilen beredvilligt. Jatte säger också att det inte var något konstnärshem med kreativ anda, föräldrarna uppmuntrade inte heller barnen till konstnärlig verksamhet. Eventuella kulturella utblickar fick han liksom syskonen genom att läsa tidningar.

Larserik Eriksson, föddes 1932 i Södra Harads som äldst av tre syskon. Som vanligt i byarna fanns det inget kulturutbud förutom enstaka föredrag av folkbildare och i hemmet fanns inte konst, utöver ett uppslagsverk fanns det inte många böcker. Föräldrarna drev en lanthandel, de många tidningarna till försäljning lästes av syskonen och blev en källa till förkovran och inspiration till skrivande och tecknande.

Jatte Eriksson. Två ger sig av. Olja