Shaun Tan. Ankomsten, 2006. Teckning.

Ankomsten

29 oktober 2016 – 8 februari 2017

Att beakta olika sätt att tänka eller leva väcker oundvikligen en undran om det mänskliga mötet. Vad är det vi har gemensamt bland alla dessa variationer? Vilka är de mest grundläggande egenskaperna som förenar oss och kanske definierar vår mänsklighet? Var är ’tågstationen’ som alla dessa kulturella järnvägar passerar?

Detta kan uppfattas som stora filosofiska frågor. Men det behöver för den skull inte presenteras på ett bombastiskt filosofiskt sätt. Faktum är att de dyker upp hela tiden, särkilt i barn- och ungdomslitteraturen. Här uppmanas vi ideligen begrunda elementära saker och när den är som bäst ställer denna litteratur ytterst djupsinniga frågor på ett sätt som är avväpnande , underhållande, till och med stolliga, precis som barn gör.

Intressant nog gör inte författare och konstnärer (liksom barn) detta genom. att undersöka livet på ett schematiserat sätt, såsom du kanske skulle ta isär en klocka, dela upp kemikalier i en grundämnestabell eller knäcka DNA-koden och säga ”titta på dessa fundamentala byggnadsstenar”. Istället försöker vi höra som den evolutionära naturen gör, vi experimenterar med otaliga laterala variationer av existerande tin, testar om någon variant fungerar. Att skapa små alternativa universum som förhoppningsvis möter vår egen verkliga värld på ett ovanligt eller överraskande sätt, likt de arter av skalbaggar som Charles Darwin studerade, där varje ny art ifrågasätter och omdefinierar essensen av att vara skalbagge.

Mina egna illustrerade böcker, särskilt The Arrival (Ankomsten), är exempel som jag är kvalificerad att diskutera. Denna bok började med den storstilade ambitionen att berätta en allmängiltigt historia om migranten. I mina första anteckningar förklarade jag för min redaktör att jag ur multipla och anekdotiska historier som jag efterforskat – i många länder och från många sekel – ville ”destillera” en enskild berättelse som föreställer en allmän och Envar protagonist. Detta var mitt initiala tillvägagångssätt: destillationen. Men i praktiken kändes det omöjligt att begrunda så många berättelser från verkligheten på ett förenklande sätt.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Om konstnären

Shaun Tan växte upp i en förort till Perth i västra Australien tillsammans med en malaysisk-kinesisk far och en mor med rötterna i England och Irland. Han började tidigt intressera sig för teckning och kom att studera konst och engelsk litteratur vid universitetet. Redan som tonåring tecknade Shaun Tan science fiction-serier och skräckhistorier för mindre tidningar och med åren har han ofta beskrivits som en förnyare av bilderboken som skapar visuellt storslagna berättelser med människan i centrum. Han använder sig av en rad konstnärliga uttryck: blyerts, tusch, färgpennor, måleri och olika trycktekniker och ser varje bok som ett experiment i visuellt och verbalt berättande. Shaun Tans  produktion omfattar ett tjugotal böcker och hans verk finns översatta till flera språk.

Shaun Tan. Ankomsten, 2006.