Maria Friberg. Holding, 2014. Fotografi.

Belonging

6 februari – 10 april 2016

 

Vid första anblick är Maria Fribergs arbeten iscensättningar av fiktiva och drömlika världar. Samtidigt använder hon fotografi – ett medium som är starkt förknippat med verkligheten och som använts som verktyg i den socialt orienterade dokumentära genren. Karaktäristiskt för Maria Fribergs konstnärsskap är just ett stort samhällsintresse och en vilja att skildra fenomen i samtiden. Hennes verk förmedlar berättelser om den moderna människan i en värld där naturens och kulturens makt är svårtyglad och där vi ofta definieras genom konsumtion, förförs av oändliga möjligheter och får behålla illusionen av makt. I de senaste arbetena gestaltar hon dessa frågor ur ett barns perspektiv. Det är också genom ett barn som Friberg gestaltar teknologins inflytande över våra liv och det paradoxala med ensamhet och isolering som uppstår inom ett sammanhang och inom en gemenskap.

Till skillnad från gatufotografen som stävar efter att fånga avgörande ögonblick av livet som utspelar sig framför kameran, är Maria Fribergs fotografier resultat av ett noggrant planerande och stora produktioner där samarbeten med uppfinnare, scenografer och hantverkare i väsentliga i tillblivelsen av verket. Referenser till konsthistorien och i synnerhet måleri förekommer ofta i Fribergs arbeten. Flera av de nya bilderna föreställande ensamma karaktärer i dämpade men gåtfulla rum, är influerade av den danska målaren Villhelm Hammershøi. Han kallas för stillhetens målare, känd för skildringar av interiörer där rumsligheten och ljuset spelar en viktig roll. Likt Hammershøi lägger Maria Friberg stor vikt vid de grafiska och formella elementen i sina verk.

Mer information om utställningen finns i Folder.

OM Konstnär

Maria Friberg tillhör den generation av konstnärer som slog igenom under 90-talet och som tidigare benämnts ”det nordiska miraklet”. De uppmärksammades internationellt för sin höga konstnärliga klass. I dag räknas Friberg till en av landets mest betydande fotografer och videokonstnärer. I hennes bilder skapar hon en tvetydlighet som utmanar förutfattade meningar om identitet, könstillhörighet och sociala hierarkier. I hennes senare verk skådar hon både utåt, mot det nutida samhället, och inåt, mot ett mer meditativt tillstånd. Hon har redan från början i sin konstnärliga karriär experimenterat med både fotografi och video, samtidigt som det alltid funnits en konstant referens till konsthistorien, framför allt till nordiskt måleri.

Hon har studerat konstvetenskap på Göteborgs universitet. Hon utbildade sig senare på konstskolan i Karleby, Finland 1988, på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1989-95 och på Myndlista- og Handidaskoli i Reykavik 1992. Hon har haft separatutställningar på en rad större institutioner som Santa Barbara Contemporary Arts Forum, Santa Barbara, California, Conner Contemporary Art, Washington DC och Pi Artworks i London. Hon finns representerad på Moderna Museet i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, The Museum of Fine Arts i Boston, The Hirschborn Museum and Sculpture Garden i Washington DC, Fotomuseum Winterhur i Schweiz, Tampa Art Museum, HF Johnson Museum of Art  New York, Denver Art Museum och National Museum of Woman in the Art i Washington DC, med flera.

 

Maria Friberg. Belonging (Som Tillhör), 2010. Fotografi.