Kjetil Berge. Ice Breakers (Isbrytare). Stillbild från video.

Brännpunkt Barents

7 februari – 19 april 2015

 

I utställningen Brännpunkt Barents för vi samman konstnärer från Barentsområdet. I sin konst tar de upp frågor som på olika sätt beror den region vi lever och verkar i. Det kan handla om gas- olje- och malmutvinning och om de konflikter som uppstår i spåren av den sortens industri. Men det kan också handla om försök att gestalta känslor; vilka är vi som bor här och hur ser vi på oss själva och världen?

Vi menar att konsten kan vara en kraft för yttrandefrihet, fred och demokrati som kan göra avtryck i regionen likväl som resten av världen. Kan konsten visualisera exploateringen av regionens naturresurser? Kommer de nya gas- och oljefyndigheterna under Arktis smältande isar att få konflikter att blossa upp mellan nationer? Vi vet att gruvprospekteringar i området redan nu skapar konflikter mellan ursprungsbefolkningen och de internationella regeringarna. Finns det liknande konflikter och frågeställningar i Barentsområdets olika länder?

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Kjetil Berge

Ivan Galuzin

Tuuli Mukka

RAKETA

Lena Stenberg

Anders Sunna

Kristin Tårnes

Ulf B. Jonsson

Anders Sunna. Äkta Jävla Samekonst.