ett sinnrikt maskineri

 6 juni 2016

 

Idag drivs militära fordon av bensin eller diesel, men så har det inte alltid varit. I tusentals år har människan använt hästar i krig, bland annat för att transportera trupper, proviant och vapen. Hästar behöver bränsle; havre. För att kunna hålla militärens alla hästar i rörelse krävdes stora mängder säd. Därför byggdes fyra havremagasin på strategiska platser i Sverige: Hässleholm, Karlsborg, Östersund och här, i Boden.

Havremagasinet i Boden byggdes mellan 1911-1913 och är en sten- och träbyggnad på 3600 m2 uppburen av 288 träpelare. Huset ritades av arkitekten Erik Josephsson och stod klart år 1913. Det består av sju våningar inklusive källare och vind. Det maskineri som användes för transport och behandling av säden tillverkades i Tyskland och levererades till magasinet år 1912.

För att bevara den säd som kom till Havremagasinet uppfanns ett unikt och mycket funktionellt system som transporterade runt havren mellan husets våningsplan.När man förvarar havre är det viktigt med rätt temperatur, för att undvika mögel men också risk för brand. Om temperaturen låg antingen över eller under 20 grader var man tvungen att lufta säden. Detta gjordes genom att förflytta havren genom huset och på så sätt värma upp eller kyla ner den.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Installationsvy.