Bert Persson.

Från hästskor till Larvfötter.

6 juni – 27 september 2015

 

Den svenska försvarsmakten utvecklade den militära bandvagnen i början på 1960-talet. Volvo BM fick uppdraget för att tillverka bandvagn 202 för trupptransport och 203 som radiobandvagn. Den var färdigutvecklad 1963 och blev huvudfordon i Norrlandsbrigarderna.

Det innebar att förbanden fick högre framryckningshastighet och kunde få med sig mer underhåll. Bandvagnen hade mycket god framkomlighet ovanpå snö. Utvecklingen skedde parallellt med skogsbruket där hästen efterhand också ersattes av bandfordon. Försvaret tog tillvara erfarenheterna från teknikutvecklingen inom skogsbruket och studerade försöken aktivt. Bandvagnens midjestyrning kommer från det svenska skogsbrukets erfarenheter och har den stora fördelen att vagnen styrs genom att vinkla fram och bakdel utan att bromsa banden, vilket ger den goda framkomligheten.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Om konstnären

Bert Persson föddes 1928 i Skellefteå. När han var 20 år började han etablera sig som frilansfotograf, efter att ha gjort värnplikten som fotograf i Boden. I början av 1950-talet tog han över Harnesks fotoateljé i Boden. Drygt tio år senare sålde han den stora negativsamlingen som Harnesk efterlämnat till Bodens kommun.

1953 gjorde Bert Persson ett fotorepportage om en samisk familjs levnadsförhållanden – familjen Päiviö i Karesuando – vilket fick stor uppmärksamhet. Reaktionerna från majoritetssamhället var att dessa samiska familjer ansågs leva i misär och reportaget kom att leda till politiska reformer. ”Lex Karesuando” innebar att staten anslog pengar för att bostadshus skulle byggas till samiska familjer. Bert Persson har fortsatt att följa familjen Päiviö och har som fotograf ett starkt engagemang för samisk kultur.

Han har rest och fotograferat för ett antal svenska och utländska tidningar. Som fotograf och entreprenör har han tidigt satt Nordkalotten på kartan som turistresemål. Under sitt långa arbetsliv har han byggt upp en unik kulturdokumentation. Bert Persson fick i uppdrag av försvaret att dokumentera utvecklingsarbetet av Bandvagnen. Han följde arbetet ute i fält med experiment av prototyper av olika slag och sedan även själva tillverkningen och testerna av det fordon som kom att serietillverkas.

 

Utställningsvy.