Knutte Wester. Untitled Projekt (Odöpt Projekt), 2016.

Gryning utan namn

6 februari – 10 april 2016

 

Under hela min karriär så har jag uppmärksammat konstnärer som använder sin praktik som ett medel för att utforska tid och rum. Inte i astronomisk bemärkelse, utan på en jordisk, mänsklig nivå. Knutte Wester är en sådan konstnär.

Wester förstår det avgörande i att stötta människans upplevelser, utan också att ge makten till de som har berövats sina rättigheter och tystats genom ekonomiska, politiska och främlingsfientliga intriger.

Genom att dela berättelser om marginaliserade individer som kämpar med förskjutning och förlust ger Wester dem värdighet genom att höras. Lika viktigt är det att han visar oss sambandet mellan till synes disparata situationer som sker runt om i världen – från Sverige till Brooklyn.
Wester använder film, fotografi och skulptur för att provocera fram bredare filosofiska diskussioner om livet och våra skyldigheter mot varandra som människor. Han erbjuder en förståelse för att lidande, i alla dess former, förtjänar omtanke och respons. Detta är både utmanande och nödvändigt.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Om konstnären

Knutte Wester (född 1977) skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta från en medial radar, som barnhem och flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. Berättelserna lämnar sitt dokumentära ursprung och blir existentiella tankar och frågeställningar.
Han är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar, bland annat i Moskva, Johannesburg, Gdansk, Stockholm, Västerås och Linköping.

Knutte Wester. Untitled Projekt (Odöpt Projekt), 2016. Projekt /fotoserie /bok.