Pendang

6 juni – 25 september 2016

 

Pendang betyder motsvarighet, motstycke, parallell eller rent av maka/make. Ordet identifierar eller etablerar en relation, oftast en parrelation för att vara exat, kan till och med vara en ganska intim sådan. Pendang syftar således på någon form av gemenskap, samband, eller förbindelse, tillfällig eller långsiktig, ny eller sedan länge etablerad.

Också konstens pendelrörelser genom generationer av konstnärer och deras konstverk åstadkoms i inte liten utsträckning av just relationer, av intryck och uttryck i samspel, av influenser och påverkan i samtid – mellan generationskamrater eller i samspråk med föregångare och äldre generationer. Det vill säga konsten – både konsten i stort och det enskilda konstverket –  utvecklas i samtal, genom samröre och samverkan. Konsten, konstverken, uppstår inte från intet, från ingenting, men ur relationer, kollisioner, beröring, påverkan, där påverkan kan se ut på många sätt, även negativ, alltså impulsen till att utveckla något som har sitt ursprung i att inte vilja repetera eller relatera till det historiska exemplet. En svindlande, vindlande kulturell dialog, eller polyog, där konstnärer språkar, bråkar, samtalar, förhandlar, diskuterar; där också konstverk pratar ihop sig, går skilda vägar eller inser att de inte hör ihop, rör vid, berör, eller tar avstånd från varandra, och hur det än är så för alltid förändrade i mötet med varandra.

Mer information om utställningen finns i Folder.


Medverkande konstnärer

Brita Weglin speglar Bror Zackrisson

Lennart Holmbom speglar Sven Bohman

Magnus Svensson speglar Stig Winnerskog

Jette Andersen speglar June ”Montana” Lorentz

 

Brita Weglin.