Bluesoup Group. Defence (Försvar). Datoranimation

Ryssen kommer!

6 juni – 6 september 2010

 

Kan konsten visualisera problem och synliggöra var främlingskap och rädsla kommer ifrån? Har vår historia med ett delat Europa påverkat oss? Blir norra Sverige åter igen ett militärstrategiskt område om nya konflikter uppstår? Kan samtidskonsten vara ett verktyg för fred, vänskap och förståelse?

Boden är Sveriges största militärstad, känd för sitt strategiska läge i norr, och en del av försvaret mot hotet från öst. Tillträde förbjudet för utlänningar var budskapet som angavs på stora rödgula vägskyltar vid Bodens infarter, på ett flertal språk. Dessa togs ner så sent som 1997. Idag satsar Boden istället på turism och de två störst växande turistgrupperna kommer från Norge och Ryssland. I Boden finns även Migrationsverkets regionmottagning där man tar emot en mängd asylsökande från oroshärdar runt om i världen varje år. Denna nya öppenhet i en tidigare hemlig och stängd militärstad är en intressant paradox och ett spännande ämne för dagens konstnärer att belysa.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

AES + F  1987 startades konstnärskollektivet AES av Tatiana Arzmasova (född 1955), Lev Evzovich (född 1957) och Evgeny Svyatsky (född 1957). Dessa ryska konstnärer är utbildade i arkitektur och grafisk konst och de kallar sig AES+F group när de arbetar ihop med modefotografen Vladimir Fridkes (född 1956). I Ryssen kommer! visas verket Last Riot som gruppen slog igenom med vid Venedigbiennalen 2007. Hjältarna i den nya epoken har bara en identitet; den att vara deltagare i det sista upploppet (The Last Riot). Var och en slåss mot sig själv och mot de andra, det är inte längre någon skillnad mellan offer och angripare, manligt och kvinnligt. Världen firar slutet på ideologier, historia och etik.

Inger Blix Kvammen  (född 1954) lever och verkar i Nordnorska Kirkenes, i det nordostligaste hörnet av Norge, på gränsen till Ryssland. En bakgrund som inspirerat henne som både konsthantverkare och konstnär. I Ryssen kommer! belyser hon sin uppväxt i en gränsstad till det stängda Sovjetunionen.

Bluesoup Group består av Daniel Lebedev (född 1974) , Alex Dobrov (född 1975), Alexander Lobanov (född 1975) och Valery Patkonen (född 1972). Gruppen är verksam i Moskva. Bluesoup gör nästan uteslutande digitala animationer, och det är till stor del deras förtjänst att videokonst har nått ett så högt anseende inom rysk samtidskonst. Bluesoup har deltagit i den Första Moskvabiennalen för samtidskonst, Russia på New York Guggenheim och Angels of History. Post Sovjet Art på MOMA i Antwerpen, TATE Modern London etc. I Ryssen kommer! visar Bluesoup Group tre olika videoanimationer, Echelon, Defence och The Blizzard.

Alexander Brodsky Född 1955 i Moskva, Ryssland där han fortfarande är verksam. Brodsky arbetar med installationer och skulptur. Han är även arkitekt och driver en egen arkitektbyrå. I hans konstnärsskap flyter ofta arkitektur och konst ihop där rum och byggnader ger en magisk atmosfär. I Ryssen kommer! visar Alexander Brodsky ett nytt, specifikt verk.

Sara Edström  föddes 1968 i Luleå, där hon bor och verkar. Edström arbetar mest med skulptur och är förtjust i de långa arbetsprocesser och gjutformsarbeten det innebär att jobba med brons, gips, komposit osv.

Bengt FrankFödd 1951 i Boden, Sverige. Bengt Frank är uppfostrad i en militär familj där både fadern och äldre brodern var officerare. En uppväxt som påverkat hans konstnärskap. Frank är en konstnär som söker innebörder. Bilderna är fyllda med symboler och tecken. Frank skapar ett specifikt verk i Ryssen kommer! med utgångspunkt från en gammalt militärt gruppfoto där hans far är en i mängden av ansikten.

Jan Kaila Född 1957 i Jomala, Finland. Verksam i Helsingfors. Sedan 2004 arbetar Kaila även som professor i konstnärlig forskning vid Konsthögskolan i Helsingfors. Kaila iscensätter sina fotografier och fogar in text, rörlig bild och objekt i sina utställningar. I Ryssen kommer! visar Jan Kaila en nybearbetning av verket 150 Ryska Föremål, om en by 20 km öst om Helsingfors som blev ryskt territorium med 50 000 inflyttade ryssar från och med 1945. År 1956 återlämnade Sovjet byn till Finland och de 8 000 finländare som evakuerats kunde återvända, en händelse som man inte gärna pratar om i Finland.

Jens Olov Lasthein Född 1964 i Sverige, uppvuxen i Danmark. Lasthein arbetar som frilansfotograf. I Ryssen kommer! visar han sitt stora projekt White Sea Black Sea med 36 fotografier. I 20 år har Lasthein rest mellan två hav – det Vita och det Svarta – och genomkorsat de länder som tidigare låg bakom den så kallade järnridån: Ryssland, Rumänien, Moldavien, Litauen, Vitryssland för att bara nämna några.

Diana Machulina Född 1981 i Lugansk, Ukraina. Bor och verkar i Moskva, Ryssland. Diana Machulinas för med sig ett element av det irrationella in i vardagligheten som betraktaren upptäcker när hon tittar uppmärksamt på konstnärens arbeten. Betraktaren börjar misstänka att det finns en långt mer komplicerad plan för världen än den uppenbara. 2009 erhöll hon det prestigefyllda Kandinskypriset. Machulina skapar ett nytt verk till Ryssen kommer! som hon kallar Architecture of Russian Capitalism.

Fredrik Wretman Född 1953, bor och verkar i Stockholm, Sverige. Fredrik Wretman arbetar med projektioner, reflexioner och speglingar, begrepp som ofta förekommer inom psykoanalysen. Problematiseringarna gäller ofta frågor som: Är ytan ytlig? Är det djupa djupt? Döljer speglingen sanningen eller avslöjar den? Vad händer på Östersjöns botten? Ingenting är vad det synes vara.

AES+F. Last Riot (Sista Upploppet), 2007. Digitalt Collage.