Sissel M. Berg. Saraahka/Ruota • Åalan Gorrijh Gujne, 2019.

Språk

6 juni – 25 oktober 2020

 

En utställning om språk; om språkets makt och om språk som makt. Om kommunikation och språkgränser, om vem som kan tala, vad en kan tala om och hur en gör det. Om modersmål, om språket som identitetsskapare, som en fundamental del av vem vi är och hur vi uppfattas av andra. Om kroppsspråk, digitala språk och musikens toner. Om vilka språk som går att använda när orden inte räcker till, och allt det andra som finns där bortom orden.

De konstnärer som deltar i utställningen är: Meira Ahmemulic, Sissel M. Bergh, Sara Edström, Carola Grahn, Johanna Gustafsson Fürst, Susan Hiller, Bernardo Ortíz, Carla Zaccagnini och Erkan Özgen.

Mer information om utställningen finns i folder.

Medverkande konstnärer

Meira Ahmemulic (f. 1974) är en konstnär och förfat- tare. Hon har en magisterexamen i samtidskonst från Konsthögskolan Valand, Göteborg, och hon har även studerat vid konst på Kelaniya universitet i Colombo, Sri Lanka. Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i hennes arbeten. I många av hennes verk har hon koncentrerat sig på den första genera- tionen av invandrare, deras barn och barnbarn, alltså andra och tredje generationen invandrare. Hon hämtar ofta inspiration från sin uppväxt i Göteborgs förort Angered och motsägelserna i det svenska samhället vad gäller klass, språk, invandring, arbete och rasism.

Sissel M. Bergh (f.1974) är en Trondheim-baserad visuell konstnär och forskare som arbetar med olika tekniker och material i relation till olika kunskaps-system. Genom film, objekt, måleri och teckning som verktyg, undersöker Bergh förståelsen av världen, och använder sin konstnärliga praktik för att om-tolka land och mark, minne, makt, magi, relationer och representationens historia. Sissel M. Bergh är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo och vid Universi-ty of Technology i Durban, Sydafrika. Hon har nyligen medverkat i utställningar på Gothenburg International Art Biennial – GIBCA (2019), Telemark kunstsen-ter (2019), Sámi Dáiddáguovdas/Samisk senter for samtidskunst (2018) och Kunsthall Trondheim (2017).

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Hon arbetar främst med skulptur i långa processer, i en pendling mellan detaljerade studier av människor och abstraherade utsnitt av kropp, hud och hår. För att stå ut med att leva och bo i Norrbotten var hon 2006 med och startade det konstnärsdrivna Galleri Syster i Luleå som visar svensk och internationell sam-tidskonst. Hon och hennes kollegor saknade den konst som intresserade dem och kände att de som invånare i den geografiska periferin var tvungna att skapa sitt eget centrum.

Carola Grahn (1982) är av sydsamisk släkt, född och uppvuxen i lulesamiska Jokkmokk, och bor och verkar i Malmö. Hon tog 2013 examen från Kungl. Konst­högskolan och har även studerat på Beckmans Design­högskola och Fotoskolan i Gamleby. Carola Grahn har under de senaste åren haft en omfattande utställnings­verksamhet, bland annat Röda Sten Konsthall, Göte­borg (2020), Onsite Gallery, OCADU, Toronto, Canada (2019), IAIA Museum of Contemporary Native Arts (MoCNA), Santa Fe, USA (2019), m.m. Hon har skrivit om samisk konst för tidskriften Afterall och varit redaktör för ett nummer av Hjärnstorm med samiskt tema. Grahn är en av grundarna till Sámi Girl Gang tillsam­mans med Silje Figenschou Thoresen.

Johanna Gustafsson Fürst (B.1973) är en konstnär baserad i Stockholm. Hon använder sig av en mängd olika media som skulptur, performance och platsspecifika installationer i arbeten som ofta behandlar konflikter mellan sociala system och individer. Johanna Gustafsson Fürst har ställts ut både i Sverige och internationellt och representeras av  Galler Belenius. Tidigare utställningar inkluderar Not That Cloud på Moderna Museet i Stockholm (2017) i samband med att hon fick Moderna museets vänner´s skulpturpris. I hennes pågående utställning Graft the Words, Whip My Tongue  på Accelerator i Stockholm (15 / 1-15 / 10) står konflikten mellan nationalstat och språk och relationen språk och kropp i centrum.

Susan Hiller (1940-2019) växte upp i Florida, USA. Efter ett år som film- och fotografistudent vid Cooper Union i New York och efter studier i arkeologi och lingvistik på Hunter College, fortsatte Hiller med post-graduate studier vid Tulane University i New Orleans, med hjälp av ett National Science Foundation-stipendi-um. Hon genomförde fältarbeten i Mexico, Guatemala och Belize men blev alltefterhand obekväm med den akademiska antropologins anspråk på objektivitet och skrev att hon inte ville att hennes forskning skulle bli en del av antropologins “objektifiering av levande händel-sers motsträvighet”. Under ett föredrag om afrikansk konst, tog hon beslutet att lämna antropologin för att istället bli konstnär. Sedan tidigt 1960-tal var Susan Hiller främst baserad i London. Efter flera utställningar med hennes måleri och en serie kollaborativa “gruppundersökningar”, började hon tidigt 1980-tal med project med innovativa och nya sätt att använda ljud- och bildteknologier.

Bernardo Ortiz är konstnär och författare. Han erhöll sin BFA efter studier vid Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia och and his MA från Universidad del Valle, Cali, Colombia. Några av de senaste sepa­ratutställningarna inkluderar Low Resolution, Casas Riegner, Bogotá; Friction, Luisa Strina, São Paulo, Bra­zil; To Erase at Museum of Modern Art, Buenos Aires, Argentina. Ett urval av de senaste grupputställningarna omfattar 30th São Paulo Biennial, XI Lyon Biennial och 20th Sydney Biennial. Bernardo Ortíz arbeten finns i offentliga samlingar som bl.a. Tate Modern, London; Museum of Modern Art, New York och CNAP, Paris.

Carla Zaccagnini completed her Masters in Poéticas Visuais at the Universidade de São Paulo in 2004, and is now Professor of Conceptual and Contextual Practices at the Royal Danish Academy of Fine Arts. She has taken part in group shows at LACMA (Los Angeles, USA); Guggenheim Museum (New York, USA); Museo Reina Sofía (Madrid, ); Malmö Konstmuseum (Malmö, SE); MAM (São Paulo, BR), among other institutions. Some of her most recent solo shows were at Van Abbemuseum (Eindoven, ND); FirstSite (Colchester, UK); MASP (São Paulo, BR). She has been in residency at 18th Street (Santa Monica, USA), Künstlerhaus Bethanien (Berlin, DE) and IASPIS (Stockholm, SE), among others. Her work has been featured in the compendiums Cream 3 and Art Cities of the Future, and is represented by Galeria Vermelho (São Paulo). Carla Zaccagnini lives and works in Malmö and São Paulo.

Erkan Özgen graduated in 2000, from the Department of Art Education at Cukurova University in Turkey. Since 1998 he has exhibited in numerous group exhibitions in many countries including Albania, Croatia, France, Germany, Iran, Italy, Israel, Lebanon, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Turkey, Austria, UK, USA, Austrian,Cyprus, Estoni, Slovenia and Montenegro. Özgen has participated in residencies in  Safe Haven (Helsinki, FI), IASPIS (Malmö, SE) and in the Can Xalant artist exchange program at the Center for Creating and Contemporary Thought in Mataró (Barcelona, ES). In 2008 he received the “Prix Meuly” from the Kunstmuseum (Thun, CH). He has also organized workshops in Beirut, Damascus, Diyarbakir and Enshede. Parallel to his artistic work Erkan is active in Mesopotamian Ecology Movement. Erkan Özgen lives and works in Diyarbakir.

Sissel M. Bergh. Saraahka / Ruota / Sáráhkká, 2020. Akryl på segelduk.