Pilar de Burgos. La verdadera esencia... no permite limites (Det sanna innersta väsen... tillåter inga gränser), 2018.

Territories

10 februari – 22 april 2018

 

Territories är en vandringsutställning och ett samarbete mellan 5 olika organisationer i Barentsområdet. Huvudtemat i Territories är migration, uppbrott, förflyttning och förändring. De fem deltagande institutionerna är Nordnorskt Kunstnersenter, Svolvær och Pikene på Broen, Kirkenes, Norge; Nordliga fotocentret, Uleåborg, Finland; Archangelsk international Cultural Center, Archangelsk, Ryssland och Havremagasinet länskonsthall, Boden. Havremagasinet har genom sitt uppdrag att vara länskonsthall en del i det nordliga samarbetet mellan länderna inom Barentsområdet.

På Havremagasinet har vi som konsthall systematiskt arbetet med frågeställningar där internationella frågor möter det regionala/lokala. Boden som stad, med sin försvarshistoria och dagens utveckling, där flyktingar idag söker sin fristad, är en viktig del av konsthallens verksamhet.

I och med vårt samarbete med de fem olika konstinstitutionerna har vi uppmärksammats på att vår historia och vår samtid har många beröringspunkter. Här har krig och beredskap präglat hela regionen genom historien och flyktingströmmar har passerat våra gränser, folk har flyttat eller flytt till den här delen av Europa under tusentals år för att hitta sin överlevnad och trygghet. Migration har alltid varit en del av regionens utveckling

Mer information om utställningen finns i Folder.

 

Medverkande konstnärer

NORGE:  Kristin Tårnes och Jet Pascua

FINLAND: Minna Rainio & Mark Robert Antti Tenez

RYSSLAND: NOGR (Nadia Degtyareva och Nick Degtyarev)

SVERIGE: Knutte Wester och Pilar de Burgos

Speciellt inbjudna till utställningen på Havremagasinet är de svenska konstnärerna: Oscar Guermouche och Loulou Cherinet

Antti Tenetz. Biflod. Stillbild från video.