ZOOM

ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten

År 1

ZOOM, skapades som ett flerårig regional – demokrati- och jämställdhetsprojekt för allas rätt och möjlighet till konstupplevelser som genomfördes i Norrbottens olika kommuner – i princip bara under sportlov, men detta förändrades under projektets gång. Projektet byggde på samarbete mellan institutioner, föreningar och andra aktörer i Norrbottens kommuner.

Målen var att:
  • Stärka betydelsen av konstpedagogisk och konstförmedling,
  • Öka förståelsen för konsten,
  • Öppna upp för samtal, delaktighet och inkludering för publiken,
  • Ge barn och ungdomar möjlighet att utöva och utveckla sin demokratiska rätt att uttrycka sig,
  • Skapa fler arbetstillfällen för länets konstpedagoger och konstnärer, och
  • Stärka regionens yrkesverksamma konstpedagoger

Under projektets första år försökte ZOOM ta plats i så många Norrbotten kommuner som möjligt. Under 2 veckors hade vi:

  • Ca 70 workshops runt om i länet.
  • Ca 40 konstvisningar/bildanalyser/konstsamtal ägt rum.
  • Ca 10 konstföreläsningar arrangerats.
  • Ca 3000 personer har på något sätt fått ta del av ZOOMs utbud runt om i länet!

Deltagarna har varit majoriteter mellan 0–25 år och resterande 25 år och uppåt. Förskolor, grundskolor, gymnasium, särskolor, SFI, folkhögskolor, kulturskolor, bibliotek, konstföreningar, äldreboenden, fria konstnärer, entreprenörer, turister, tillresta och allmänhet har nåtts av programmet.

Projektet ZOOM ägdes och drevs av Havremagasinet Länskonsthall Boden och organiserades med stöd av Region Norrbotten och Kulturrådet för en period av tre år – 2019 till 2021.

Region Norrbotens Logotyp

Glommersträsk Skola