ZOOM

ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten

År 2

ZOOM, skapades som ett flerårig regional – demokrati- och jämställdhetsprojekt för allas rätt och möjlighet till konstupplevelser som genomfördes i Norrbottens olika kommuner – i princip bara under sportlov, men detta förändrades under projektets gång. Projektet byggde på samarbete mellan institutioner, föreningar och andra aktörer i Norrbottens kommuner.

Under projektets andra år (2021) har de omfattande coronarestriktionerna för länet inneburit ett klart begränsande publikt arbete. Det pedagogiska arbetet gjordes i mindre slutna grupper och lyfte ortens lokala berättelse, utvecklade en specifik frågeställning för just den orten/platsen och via olika konstuttryck bearbeta och uttrycka den berättelsen. Under 4 veckors i vårterminen 2021 anordnade vi:

 • Ett inlägg som delades med den lokala gratistidningen som var ett stöd för att utveckla projektet i kommunerna.
 • Workshops där fem frilansande konstpedagoger har samarbetat med fem konstnärer på Arvidsjaur, Gällivare, Kalix, Lainio och Överkalix.
  • Arvidsjaur – Catharina Johansson (pedagog) och Mats Wikström (konstnär)
  • Gällivare – Mia Molin (pedagog) och Norrakollektivet (konstnärsgrupp)
  • Kalix – Linda Ekersund (pedagog), Isak Anshelm och Linn Lindström (konstnärer)
  • Lainio – Eva-Lena Kurkkio (pedagog) och Lena Ylipää (konstnär)
  • Överkalix – Katarina Nilsson (pedagog) och Birgitta Linhart (konstnär)
 • Ca 381 barn och unga, men också vuxna (en stor grupp av kvinnor) och pensionärer har på något sätt fått ta del av ZOOMs utbud runt om i länet!

Även om det var svårt för publiken att fysiskt delta, uppleva, möta och bemöta konstens innehåll på bästa och mest optimala sätt, anser vi att resultatet var bra med tanke på de begränsningar som pandemin orsakade. Skolorna deltagande var den mest dramatiska konsekvensen.

Projektet ZOOM ägdes och drevs av Havremagasinet Länskonsthall Boden och organiserades med stöd av Region Norrbotten och Kulturrådet för en period av tre år – 2019 till 2021.

Region Norrbotens Logotyp

Zoom tidningen

Lainio