For english translation – scroll further down the page.

COLERE, 2021, Anna Linder. (Foto Hans Granqvist)

COLERE

Anna Linder

Colere återvänder Anna Linder till det som en gång var släktens boplats i Laisheden, Sorsele kommun från 1919 till 1964. Projektet återberättar historien – fylld av motsägelsefulla känslor av sorg, tacksamhet, vrede och kärlek – om familjen Stenlunds torp; Odlingslägenheten Västra Laisheden, Kronoparken Abmoberget. Berättelser om denna mark som uppläts av kronan till den duglige utan eget hemman för odling och skogsvård, utan rätten att äga marken. Hur familjen måste lämna platsen efter decenniers försök att omvandla denna steniga mark till fertil jord. Annas ständiga återbesök vid Laisälven de senaste åren synliggör området som en plats naturen har återtagit; björkdungarna, grästuvorna, kargheten som torparna aldrig lyckades övervinna och endast sönderfallande ruiner av det som en gång hyste en familj med elva barn.

Projektet har undersökt fenomenet kolonisering; befolka, bebygga, odla upp på ett närgånget plan över lång tid. Kolonisering kommer från latinets colere; bebo, besöka, utöva, vakta och respektera, och har i sin uppmanande form, cole, manat till respekt och vördnad inför jorden, marken vi lever av och att uppskatta livet. Samtidigt som colère på franska kommit att betyda ilska, vrede.


Colere, 2021
4:18 min, färg/sv/vit, stereo
Original format: Super-8 och video
Tvåkanalig film och videoinstallation

Colere utgår helt från platsen Laisheden där det en gång stod ett torp, en odlingslägenhet på Kronans mark. Ständiga återbesök och samtal med dem som levde där har skapat minnesbilder, fragment av historier och frågor som inte längre kan besvaras. Platsen har återgått till naturen och idag finns endast små spår av det liv som en gång var. Växtligheten och björkarna har tagit över marken. Genom insamling av växter under åren har nya verk i form av filmer, fotogram, växtprintar och skuggspel växt fram som i sin tur återanvänds i filmen och återger det som tidigare odlades och skördades.

Musik: Sara Parkman, Xenia Kriisin, Samantha Ohlanders
Filmfoto och klipp vänster kanal: Maja Borg
Filmfoto höger kanal: Marcus Viklund och Simon Oscarsson. Klipp: Maja Borg
Med stöd från Göteborgs stad, Svenska Filminstitutet, Film i Västerbotten, Konstnärsnämnden och Havremagasinet

Odlingslägenheten, Västra Laisheden, 2021
Sex svartvita fotografier av torpet 

Laisheden var en kär plats och i släktens fotoalbum finns otaliga bilder av torpet. Några av bilderna finns även inramade och satt på väggen hemma hos alla mina släktingar.
Tack till Cecilia Helsing, Urban Viklund, Emmy Johansson, Ann-Britt Andersson, Ulrica Brolin, Angélika Borg


Laisheden, 1947
Oljemålning, Konstnär: M Mathisen

Denna oljemålning har så länge jag minns suttit på väggen i vår sommarstuga vid Laisälven som ligger cirka två kilometer från Laisheden. Ingen idag vet vem konstnären är och hur det kom sig att den målades.


Familjen Stenlund i Laisheden, 2021
Björkar, familjefotografier, torkade växter, glasskivor
Fotografer: Släkten Stenlunds

Idag har Laisheden växt igen av björkar. Björken är ett så kallat pionjärträd som först av alla tar över en plats och gör den till sin. En gång gjorde mina släktingar samma sak. De tog över. Röjde undan, öppnade upp, byggde nytt, drog näverlurkar och hässjade hö. De levde sina liv på den här platsen. De var nybyggare. Under fyrtiofyra år vårdade de marken. De upplät den i sin tur till andra familjer, bland andra familjen Skum som årligen bodde några veckor i bagarstugan för en billig penning när de flyttade med sina renar. Mark som de hade rört sig på sedan långt innan.

Tack till Cecilia Helsing, Urban Viklund, Emmy Johansson, Ann-Britt Andersson, Ulrica Brolin, Angélika Borg och Krister Eriksson


Emmys berättelse, 2021
Texthäfte, 52 sidor

En text skriven av mormors syster Emmy Johansson i Sorsele. Emmy är en av dem som bodde hemma i Laisheden under många år. Emmy skrev som tur är ned sin berättelse som sträcker sig över hela hennes liv och skildrar hur de levde i Laisheden.

Transkriberat av: Christina Linder
Tack till: Emmy, Axel, Per-Erik och Per-Fredrik Johansson


Dokumenten, 2021
Arkivhandlingar, 88 sidor

Kommunikationen mellan kronotorparen och skogsarbetaren William Stenlund och Domänstyrelsen skedde genom kontrakt, avtal, handskrivna brev, ritningar, investeringslistor, prislistor, inventeringar med mera. Från första kontraktet 1919 till ett brev om överlåtelse 1962 kan vi följa hur Laisheden formades under alla dessa år.

Tack till John-Erik Hansson, Arkivarie, Riksarkivet, Härnösand
Anna Sténs, Arkivchef, Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Cuno Bernhardsson 1:e arkivarie, Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek


Tal till torparna, 2021
Ett tal skrivet av Anna Linder och Hanna Högstedt.
Läsning framförs live under vernissagen.


Blåklockor, 2021
Väggmålning, Blyerts

Blåklockorna var min mormors favoriter. Mammas också. Mina med. De växte överallt kring Laisheden och efter Ammarnäsvägen. De trivs i sandig och karg jord. De skapar sig liv överallt i små skrevor och prång. På till synes omöjlig mark breder de ut sig och ger oss så mycket glädje. Så tänker jag mig min släkt på nåt vis. Envist kämpande. Stolta. Glada. Aldrig att de klagade. 2021 blev den lilla blåklockan utsedd till Sveriges nationalblomma.

Väggmålningen utförd av Anette Carlsson
Tack till Lisbet Gabrielsson


Arbetssång, Händer minns, Colere, Slå rot, Surmyren, 2021
16:30 min, mp3

Under arbetet med filmen Colere har musiken skapats av Sara Parkman, Xenia Kriisin och Samantha Ohlanders. Tre dagar i maj 2021 stängde de in sig och skrev musik tillsammans som bygger på texter, bilder och berättelser från Laisheden.

Musik skriven av Sara Parkman, Xenia Kriisin, Samantha Ohlanders
Texter av Hanna Högstedt, Anna Linder, Sara Parkman, Xenia Kriisin och Samantha Ohlanders


Colere – Laishedens växter, 2019-2021
25 stycken fotogram

Kameralöst fotografi – fotogram – är en slumpmässig och mycket analog form för avbildning av objekt på fotografiskt papper. Här har olika växter som torkats och pressats använts för att skapa bilderna. Tekniken är snabb och ”försvinnande” eftersom processen är ljuskänslig och avbildningen bleknar bort allt eftersom den utsätts för ljus. Dessa bilder har ”stoppats” och blivit fotograferade på nytt med en digital kamera.

Fotografer: Cecilia Helsing och Anna Linder
Tack till Lina Holmberg och Kållereds ramverkstad


Colere – Laishedens växter, 2018 – 2021
Tittskåp med ljuskänsliga växtprintar
Växtprint 1: Spenatsaft med Röllika
Växtprint 2: Rödbetssaft med Midsommarblomster
Växtprint 3: Nässelsaft med Rödklöver

Kameralöst fotografi som växtprintar är en del av är en mycket tidig teknik för att avbilda växter på papper. Här har vi använt oss av akvarellpapper målat med olika grönsaks- och växtsafter och placerat de torkade växterna ovanpå för att sedan utsätta dem för solljus. Efter två dagar till två veckor framträder så det fotografiska avtrycket. Växtprintarna skapades 2018 och har aldrig tidigare visats för någon eftersom de är så ljuskänsliga.

Fotografer: Cecilia Helsing och Anna Linder


Storvindelns Fria Församling, 2021 
Träkyrka 

Sommaren 1975 när jag var åtta år följde jag med min mormor till gammelmorfar Williams sommarstuga vid Laisälven. Där hölls en auktion med Williams kvarlåtenskap. På ett långt bord framför stugan hade de radat upp alla sakerna och där såg jag den; träkyrkan. Jag ville absolut ha den och min mormor ropade in den. Jag minns att vi fick vänta länge och att det var något särskilt med den där kyrkan. Min mormor tillhörde Storvindelns Fria Församling hela sitt liv.

Skuggväxter, 2021
Skivspelare, Diaprojektor, Växter från Laisheden, Oasis 

Att gå genom en glänta fylld av blommor och växter skapar minnen som för dig tillbaka i tid och rum. När du kisar genom bladen mot solen eller bara rör vid dem så de vajar lätt. Gläntan i skogen där ladugården låg är om sommaren en blomsteräng, vild och vacker.

Tack till Kållereds Radio & Tv-Service, Leif Alenäs, Kolbrun Inga Söring och Ia Högstedt


Anna Linder, är född och uppväxt i Storuman, södra Lappland. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Framförallt inom området rörlig bild. Hens egna verk; filmer/videos och installationer har visats på Moderna Museet i Stockholm, ICA i London, Borås konstmuseum, Göteborgs konsthall, Galleri Alkatraz i Ljubljana, Rotterdams Filmfestival, Tribeca Film Festival, Arsenal Experimental i Berlin med flera ställen.
Hens senaste queera experimentella film Spermahoran köptes in till Moderna Museets samlingar och ingick i det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder som avslutades i mars 2017 vid HDK-Valand – Högskolan för Konst och Design. Pågående arbete är projektet Colere som tidigare gick under namnet Kronotorpet – Laisheden och arbetet med arkivet, plattformen; SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images som Linder startade 2016-17. Under året 2021 fick Anna Linder ta emot det prestigefyllda Dynamo stipendiet från Konstnärsnämnden och Göteborgs stads kulturstipendium för sitt arbete som konstnär men också för det långvariga arbetet med att synliggöra konstnärer.
www.annalinder.se, www.saqmi.se

///////////////////////////////////////////////////////

COLERE

Anna Linder

With the exhibition Colere, Anna Linder returns to what was once the family’s place of residence from 1919 till 1964 in the village of Laisheden, Sorsele municipality, in Västerbottens interior. The project retells the story – full of contradictory sentiments of sorrow, gratefulness, anger, and love – about the family household of Stenlunds torp, the “kronotorp” in western Laisheden. A kronotorp is a croft leased by the crown to whoever could take care of it and who lacked any land of their own. They had no right of ownership to the land they cultivated. This is a story of how the family will have to leave the place after decades of struggle to turn the barren land into fertile soil. In recent years, Anna’s visits to the place show us the surrounding area that nature has reclaimed – the birch trees, grass stumps, and the overall meagerness that the settlers never quite managed to conquer. Ruins are all that remains of the settlement that once housed a family of eleven children.

The project also seeks to understand colonization: inhabitation, construction, and cultivation on a close-up plane over a long period. The word “colonization” stems from the Latin “Colere”; reside, visit, practice, guard, or respect. In its imperative form, “Cole” urges respect and reverence towards the earth – the land that sustains us and cherish life. On the other hand, the French word “Colére” means anger and wrath.


Colere, 2021
4:18 min. Color/black and white, stereo
Original format: Super-8 and Video.
Two-channel video installation.

Colere is set in Laisheden, where there once stood a small cabin on the crown’s land. Constant revisits to the place and multiple conversations with the people who lived there have generated memory images, fragments of stories, and many questions with no one around to answer them. The place has returned to nature, plants and birches have reclaimed the ground, and all that remains are slight traces of the former life that inhabited the place. By collecting samples of plants throughout the years, new works of films, photograms, and shadow displays have emerged, which are used in the film, retelling the story of cultivation and harvest.


Odlingslägenheten, Västra Laisheden, (Farmapartment, Western Laisheden), 2021
Six black and white photographs of the croft.

Laisheden is a special place, and there are countless images of the croft in the family photo albums. Many of these pictures have been framed and are often found in the homes of my relatives.

Special thanks to Cecilia Helsing, Urban Viklund, Emmy Johansson, Ann-Britt Andersson, Ulrica Brolin, Angélika Borg.


Laisheden, 1947
Oil painting, Artist: M Mathisen

“This painting has been around for as long as I can remember, in our summer cabin by Lais-river, a few kilometers from Laisheden. Yet, today, no one knows who the painter was or why it was painted”.


Familjen Stenlund i Laisheden, (The Stenlund Family in Laisheden), 2021
Birches, family photos, dried plants, vitrine.
Photography of the Stenlund Family.

Today Laisheden is overgrown with birches. The birch is a so-called pioneer tree; it is the first tree that starts to grow when a place is reclaimed by nature. Once upon a time, my relatives were doing the same thing. They were the first people to inhabit a space where no one had lived before. They cleared the ground, built homes, and farmed hay. They were pioneers. During 44 years, they cared for the land. They invited other families to stay there in exchange of a few cents, among others the Skum-family who used to camp at the bakery for a couple of weeks every year, while they were following their reindeers on the land they had been moving around since times untold.

Special thanks to Cecilia Helsing, Urban Viklund, Emmy Johansson, Ann-Britt Andersson, Ulrica Brolin, Angélika Borg and Krister Eriksson


Emmy berättelse, (Emmy’s tale), 2021
Pamphlet, 52 pages.

The text is written by my grandmother’s sister Emmy Johansson from Sorsele. Emmy grew up and lived in Laisheden for several years and wrote down her life story about life in Laisheden.

Transcribed by: Christina Linder
Special thanks to Emmy, Axel, Per-Erik, and Per-Fredrik Johansson


Dokumenten, (The documents), 2021
Archival material, 88 pages

The communication between William Stenlund, the resident, the government officials, and Domänstyrelsen (The government agency managing government land) took place through contracts, agreements, hand-written letters, blueprints, inventories, price lists et cetera. Thus, from the first document dating from 1919 to a letter of land transferal 1964, we can follow the development of Laisheden throughout the period.

Special thanks to John-Erik Hansson, archivist at the government archives in Härnösand; Anna Sténs, head archivist of the popular movement archive in Västerbotten: Cuno Bernhardsson, Head archivist at the research archive of Umeå University Library.


Tal till torparna, (Speech to the Crofters), 2021
Speech written by Anna Linder and Hanna Högstedt.

Reading performed live during the vernissage.


Blåklockor, (Bluebells), 2021
Pencil drawn mural

Bluebells were my grandmother’s favorite wild flowers. My mother’s too. And mine. They grew all over Laisheden and all along Ammarnäs-road. They thrive in sandy soil. They create life everywhere in small cracks and crevices. In seemingly barren soil, they flourish and give us so much joy. In some way, that’s how I imagine my ancestors. Stubbornly toiling. Proud. Joyful. Never complaining. In 2021 the bluebell has been pronounced Sweden’s national flower.

Drawn by Anette Carlsson
Special thanks to Lisbet Gabrielsson


Arbetssång, Händer minns, Colere, Slå rot, Surmyren,
(Labour Song, Hands Remember, Colere, Take root, The Acid Morass.), 2021
16:30 min, mp3

During the making of the film Colere, Sara Parkman, Xenia Kriisin, and Samantha Ohlanders created the music. For three days in May 2021, they locked themselves in and wrote a song with inspiration from texts, images, and stories from Laisheden.

Music by Sara Parkman, Xenia Kriisin and Samantha Ohlanders.
Texts by Hanna Högstedt, Anna Linder, Sara Parkman, Xenia Kriisin and Samantha Ohlanders.


Colere – Laishedens växter, (Colere – plants of Laisheden), 2019 – 2021
25 photograms

Photograms, photos created without a camera, are an early, unpredictable, analog way of recreating objects on photographic paper. In this case, plants have been dried and pressed to be used to create the images. The method is quick and “fleeting” since the process is very light-sensitive. The captured image soon fades when exposed to light. This decay has been prevented by recapturing the pictures with a digital camera.

Photography by Cecilia Helsing and Anna Linder
Special thanks to Lina Holmberg and Kållereds ramverkstad


Colere – Laishedens växter, (Colere – plants of Laisheden), 2018 – 2021
Peephole with light-sensitive plant prints.

Print 1: Spinach extract and Yarrow
Print 2: Beet extract and Geranium
Print 3: Nettle extract and red clover

Photograms made using plant prints is an early technique used to capture images of plants on paper. First, the paper has been dyed using plant extract. When it dries and plants have been placed on top, the papers are then exposed to sunlight. After approximately 2 two 14 days, the photographic print emerges. These prints were created in 2018 and have never been shown due to their light sensitiveness until now.

Photography by Cecilia Helsing and Anna Linder


Storvindelns Fria Församling (Free Congregation of Storvindeln), 2021
Wooden church

When I was eight in the summer of 1975, I followed my grandmother to my great grandfather Williams’s summer cabin at Lais-river. There, an auction was held for William’s estate. On a long table, they had placed all of the objects, and it was there I noticed it; the wooden church. I knew I had to have it, and my grandmother won the bid. I remember there was a long wait, but there was something special about that church. My grandmother had been a member of the Free Congregation of Storvindeln for all of her life.


Skuggväxter, (Plants’ shadows), 2021
Record player, slide projector, plants from Laisheden, Oasis

Strolling through the forest glade overtaken now with wildflowers, bring memories that take me back in time and space. When you peer through the leaves towards the sun or gently graze them, they softly wave in the wind. The forest glade that is next to the barn’s ruins turns into a wild and beautiful flower meadow during summer.

Special thanks to Kållereds Radio & Tv-service, Leif Alenäs, Kolbrun Inga Söring and Ia Högstedt


Anna Linder is born and raised in Storuman, Southern Lappland. Linder is an artist, curator and cultural producer working primarily with moving images. Their works – videos and films as well as installations have been exhibited at Moderna Muséet in Stockholm, ICA London, Borås Konsthall, Göteborg konsthall, Gallery Alkatraz in Ljubljana, Rotterdam film festival, Tribeca Film Festival, Arsenal Experimental in Berlin among several other places.

Linder’s latest queer experimental film Spermahoran has purchased by Moderna Museet and added to the museums collections. The film was part of the research project conducted by HDK-Valand. Queer Moving Images, finished in March 2017. Currently, Anna Linder is working with Colere, a film project, previously under the name “Kronotorpet – Laisheden”, as well as with the archive and platform SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images created by Linder 2016-17. During 2021 Anna Linder was awarded the prestigious Dynamo Scholarship by Konstnärsnämnden and the Cultural Scholarship of the city of Gothenburg for their work as an artist and long-standing effort to empower other artists.

Annalinder.se Saqmi.se

BILDGALLERI:
(Foto Hans Granqvist)