Under 2021 arbetar Havremagasinet utifrån tema: Jord. Jord är en geologisk substans. Jord är levande organism. En blandning av mineraler och organiskt material som täcker nästan hela planeten i ett av dess yttre skikt. En substans som rymmer både livet och döden. Där både växandet och förmultnandet sker. Jord är växtriket och dödsriket. Det är också vårt namn för världen – alltså planeten vi bor på. Det är marken. Det är där vi är. Vems jord är det? Vi har mätt upp den och delat in den med olika gränser. Vissa äger delar av den och andra är jordlösa. Är det någon annans jord de lever på? Vi bjuder in till ett samtal om JORD som är ett samtal om många olika saker; migration och uppbrott som under vårens utställningar, eller överlevnad och kultivering som i sommarens utställningar. Vi erbjuder olika konstupplevelser och konstprojekt utifrån detta tema och tror att det med er hjälp kan leda oss till nya insikter om världen vi lever i.

VÅRens utställningar

Dessa tre första utställningar hjälper oss att förstå jord som plats. De handlar om platser som utplånas och hur det leder till olika former av migration men också fångenskap.

Sommarens utställningar

Sommarens utställningar studerar olika aspekter av människans komplicerade relation till orden. Den utmanar vår märklig föreställning om att vi finns av naturen och i naturen men att vi själva inte utgör en del av naturen. Istället förvaltar vi skogarna, odlingarna och haven. Vi är beroende av jorden. Samtidigt exploaterar vi den på ett sådant sätt att vi saboterar grundförutsättningarna för vår existens. Vi ser obehagliga konsekvenser av vår egen vandrift och tolkar det som naturens hämnd. Men jorden är likgiltig inför oss. Det är vår egen skugga vi kämpar mot.

Skogen har en framträdande roll i utställningarna. Som subjekt, objekt och kuliss. Inte bara skogen som råvara utan även skogen som bär på och skyddar berättelser. Andra delar av utställningen manifesterar jorden genom havet, floderna och trädgården. Verken tolkar fossilbolagens estetik och vokabulär, utforskar tidsrymder som uppstår under pandemi, speglar sig i landskap, utmanar den industriella agrikulturen och profeterar om en annalkande klimatkatastrof.

Höstens utställningar – Sakernas Tillstånd

Sakernas tillstånd är höstens fyra utställningar på Havremagasinet Länskonsthall Boden. Det är en fortsättning och avslutning på årets tema: JORD.

Vi kan tänka på jorden som slutet. Där väntar den sista vilan eller kanske en ny början. Allt det som lever kommer av jorden och återvänder dit vid resans slut. Vissa saker komposteras och återgår till kretsloppet, vissa saker blir kvar för alltid. Vid den sista hållplatsen för Havremagasinets år med jord tittar vi på bortglömda platser, bortglömda människor samt bortglömda saker och deras tillstånd.

Läs mer om utställningarna