Internationell samtidsutställning

För att vidga våra vyer krävs möten och interaktion med andra. I dessa möten kan vi välja mellan att förbli distanserade och upprätthålla en mur mot nya eller främmande influenser eller att öppna upp och låta oss bli berörda. Oavsett vilket, så kommer vi inte att lämnas likgiltiga. Varje möte lämnar kvar ett fragment av den andre hos oss.

Genom verk av samtidskonstnärer med olika ursprung, några med rötter i ursprungsbefolkningar världen över, så undersöker utställningen Du som jag hur vi är sammanflätade med varandra, i solidaritet, glädje, sorg, förhoppningar, illusioner, nyfikenhet och rädsla.

Utställningens konstverk gestaltar konsekvenserna av kulturella möten, men ger företräde åt det som sammanför oss före de olikheter som finns. En sådan samhörighet där våra uppfattningar och perspektiv sammanstrålar snarare än hamnar i motsättningar, erbjuder oss en gemensam plats, där vi kan se och uppleva, trots de skillnader som också finns, att du är som jag.

Deltagande konstnärer: Benvenuto Chavajay, Nicolás Consuegra, Carola Grahn, Ana González, Carlos Jacanamijoy, Dylan Miner, Sandra Monterroso, Delcy Morelos, Joar Nango, Mattias Olofsson, Edinson Quiñones, Liliana Sánchez, Pablo Sigg, Eduardo Soriano.