Pedagogik

Med vår nya konstpedagog Atorina Adam kommer konstpedagogiken på Havremagasinet äntligen igång igen efter en tids frånvaro. Under hela året kommer vi att erbjuda aktiviteter för människor i alla åldrar, däribland workshops, familjedagar, sommarverkstad och mycket annat roligt.

I den pedagogiska delen av Havremagasinets verksamhet ser vi styrkan i konstens påverkan på samhället. Speciellt ser vi samtidskonsten som ett verktyg för samtal och inkludering, där olika röster får mötas och berättas. Samtidskonstens stryka är att den berättar olika perspektiv om vårt samhälle och tiden vi lever i. Vi alla är en del av samhället och kommer senare att bli berättelser som till sist blir historia. Genom pedagogik och skapande kan både barn och vuxna få en möjlighet att bli sedda och lyssnade på genom konsten. Det kreativa skapandet kan vara ett verktyg för att kommunicera och upptäcka sin röst och utforska sina berättelser, men också ett sätt att bättre förstå varandra.

Genom workshops och visningar kan vi skapa och förmedla kunskaper om konstnärer i vår samtid, men vi kan också lyfta besökarnas röster och upplevelser i relation till konsten. Detta kan också ge dig kunskap om vad det innebär att yrkesverksam konstnär men också hjälpa dig att utveckla din egna röst i det kreativa skapandet.

Konsten ska var tillgänglig för alla! Allas röster och berättelser är viktiga!

Konstmys
Är du intresserad av konst och att uttrycka dig konstnärligt? Känner du att du skulle vilja fördjupa dig i ditt skapande? Då är Konstmys på Havremagasinet något för dig!

Med start den 17 mars erbjuder vi ungdomar mellan 13-19 år möjligheten att få handledning i sitt skapande, men även möjlighet att fördjupa sig i konsten på en lite mer avancerad nivå och utvecklas i sitt konstnärliga skapande!

Konstmys är varannan fredag på Havremagasinet
Mellan klockan 16.00 – 18.00

Datum för Konstmys under våren 2023 är:
17 mars
31 mars
14 april
28 april
12 maj
9 juni
Kurser
Vi kommer att erbjuda workshops med målgruppen 20 år och uppåt. Vi vill att personer ska kunna mötas över generationsgränserna och skapa saker på egen hand och tillsammans! Dessa olika workshops kommer att vara en till två dagar långa och kostar 50 kronor per deltagare.
Kommande kurser under våren 2023:
6 april – Flytande tusch
13 april – Flytande tusch (forts.)
13 maj – Mönsterkroki

Familjeskapande

Den första april börjar vi med något vi kallar för Familjeskapande på Havremagasinet. Här är fokus på att hela familen – både barn och vuxna – får skapa tillsammans!

Vi inleder med en visning av de aktuella utställningarna klockan 13.00. Mellan klockan 14.00-16.00 kan hela familjen sedan skapa konst tillsammans. Vid varje tillfälle utgår vi från olika teman och tekniker. Konstverken ni skapar får ni självklart ta med hem när dagen är slut!

Familjeskapande är varannan lördag på Havermagasinet.

Längre workshops för ungdomar

Minst en gång per termin kommer vi att erbjuda längre workshops för ungdomar mellan 13-19 år. Vi startade dessa under sportlovet, med vår sportlovsworkshop, och nästa tillfälle kommer att bli under höstterminen.
Dessa workshops är ungefär en vecka långa, där man jobbar utifrån konceptet ”konstnär för en vecka”. Under denna vecka kommer man att arbeta både i grupp och enskilt med en rad olika tekniker för att skapa spännande konst tillsammans!
Boka vår konstpedagog
Vill ni genomföra en kortare workshop i era skolklasser? Vill ni få mer information om vårt konstpedagogiska utbud? Nu finns möjligheten att boka vår konstpedagog till era skolklasser för kortare workshops som en introduktion av vad vi har att erbjuda på Havremagasinet.
Vid intresse, kontakta Atorina på atorina@havremagasinet.se
Sommarverkstad
Sommaren 2023 kommer vår populära sommarverkstad tillbaka! Varje onsdag och lördag mellan den 28 juni och 12 augusti kommer vi att hålla i en sommarverkstad för människor i alla åldrar! I sommarverkstaden är din berättelse i fokus. Våra berättelser samlas här till ett stort kollektivt verk. Olika röster får bli hörda tillsammans!
Mer information om detta kommer snart!
Har du några frågor?
Kontakta atorina@havremagasinet.se eller pedagog@havremagasinet.se