Pedagogik

Under hela året kommer vi att erbjuda aktiviteter för människor i alla åldrar, däribland workshops, familjedagar, sommarverkstad och mycket annat roligt.

I den pedagogiska delen av Havremagasinets verksamhet ser vi styrkan i konstens påverkan på samhället. Speciellt ser vi samtidskonsten som ett verktyg för samtal och inkludering, där olika röster får mötas och berättas. Samtidskonstens stryka är att den berättar olika perspektiv om vårt samhälle och tiden vi lever i. Vi alla är en del av samhället och kommer senare att bli berättelser som till sist blir historia. Genom pedagogik och skapande kan både barn och vuxna få en möjlighet att bli sedda och lyssnade på genom konsten. Det kreativa skapandet kan vara ett verktyg för att kommunicera och upptäcka sin röst och utforska sina berättelser, men också ett sätt att bättre förstå varandra.

Genom workshops och visningar kan vi skapa och förmedla kunskaper om konstnärer i vår samtid, men vi kan också lyfta besökarnas röster och upplevelser i relation till konsten. Detta kan också ge dig kunskap om vad det innebär att yrkesverksam konstnär men också hjälpa dig att utveckla din egna röst i det kreativa skapandet.

Konsten ska var tillgänglig för alla! Allas röster och berättelser är viktiga!

Boka vår konstpedagog

Vill ni genomföra en kortare workshop i era skolklasser? Vill ni få mer information om vårt pedagogiska utbud? Nu finns möjligheten att boka vår konstpedagog till era skolklasser för kortare workshops som en introduktion av vad vi har att erbjuda på Havremagasinet.
Vid intresse, kontakta vår konstpedagog:
Lotta Enström på lotta@havremagasinet.se

Kurser

Vi kommer att erbjuda workshops med målgruppen 20 år och uppåt. Vi vill att personer ska kunna mötas över generationsgränserna och skapa saker på egen hand och tillsammans!

Kommande kurser under 2024:

Gränslöst –  skapande kurs för dig som är 60+ – 30 april, 7 maj, 14 maj, 21 maj.
Grupp 1: kl. 9 till 12
Grupp 2: kl. 13 till 16
Begränsat antal deltagare: 8 personer per grupp.
Pris: 400kr

Skapande kurs för vuxen – 21 och 22 september / 16 och 17 november .
1 grupp under helgen, från kl. 10 till kl. 16
Begränsat antal deltagare: 15 personer per grupp.
Pris: 400kr

LOVSAKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

Sommarverkstad 2024

Sommaren 2024 kommer vår populära sommarverkstad tillbaka! Varje onsdag till lördag mellan den 26 juni och 3 augusti kommer vi att hålla i en sommarverkstad för människor i alla åldrar! I sommarverkstaden är din berättelse i fokus. Våra berättelser samlas här till ett stort kollektivt verk. Olika röster får bli hörda tillsammans!

Har du några frågor?

Kontakta lotta@havremagasinet.se