Pedagogik

Med Havremagasinets konstutställningar som idé och inspiration erbjuder vi en pedagogisk verksamhet som syftar till att väcka upptäckarglädje och skaparlust!

Vår ateljé står öppen för skolklasser, grupper och drop-in-besökare. Ateljén är en plats där allt kan hända – här jobbar vi lustfyllt, undersökande och reflekterande.

I ateljén står processen snarare än resultatet i centrum. När vi tittar, upplever och reflekterar över varandras verk så undviker vi värderande ord som “fint, fult, snyggt eller dåligt”. Vår önskan är att erbjuda en varm och tillåtande miljö – Genom visningar, konstsamtal och praktiskt skapande hittar vi olika vägar in till konstens värld. Konstpedagogens roll är att skapa förutsättningarna för detta och att finnas till hands genom kunskapsförmedling, vägledning och inspiration.

Har du frågor eller vill du boka en grupp?

Kontakta pedagog@havremagasinet.se