Träff #04

18 November 2022 – kl. 11.30-13.00

 

  • Submarina Projekt, Miguel Jara,  Konstnär och forskare (Mexiko) – 35 min – Presentation kommer att vara på engelska.
  • Fundación Pasos – Karina Chowanczak och Andres Conde  (Mexiko) – 35 min – Presentation kommer att vara på engelska.
  • 20 min frågor.

Om deltagareN

 

Submarina Projekt (Mexico) – Miguel Jara, Konstnär och forskare

SUBMARINA är en utbildningsplattform för miljöfrågor som främst har syftat till att skapa utrymmen för reflektion, dialog, konstnärlig erfarenhet, utbildning och möten i samband med vår påverkan som konsumenter och behovet av ändrade vanor när det gäller hanteringen av det avfall som vi genererar från vår konsumtion.

Vår målgrupp har främst varit barn och ungdomar, men vårt arbete strävar efter att vara inkluderande, eftersom vårt mål är att förmedla vår kampanj till så många som möjligt.

Miguel Jara –  Konstnär och forskare, han är den som har följt och gett kroppen till Submarina sedan den föddes 2016, och för närvarande ansvarar han för inriktningen, installationen, belysningen och verken.

Länk till websida

 

Fundación Pasos (Mexico) – Karina Chowanczak och Andres Conde

Fundación Pasos grundades för 16 år sedan med målet att förstå olika typer av förändringar i barns utveckling – och att försöka integrera dem socialt med hjälp av följande resurser: dagcenter, terapi, konstverkstäder och fortbildning.

Tjänsterna är öppna för allmänheten och Fundación Pasos har ett eget konstnärlig specialprogram för barn med funktionshinder och fokus på  integration. Programmet ”Pasos a la obra” har fått Unicefs erkännande för bästa praxis för barn som bygger på mänskliga rättigheter.

Karina Chowanczak  är arbetsterapeut med inriktning i barnmedicin. Hon har alltid ansett att konsten är central för människans utveckling. Därför har hon med stöd av konstnärer utvecklat flera program för social integration som bygger på konst som språk. Dessa program har bidragit till att öka medvetenheten om funktionsvariationer i samhället.

Andres Conde  är ljudtekniker och musiker, och under de senaste 8 åren har han arbetat med barn med funktionsvariationer, med  musik som ett sätt att kommunicera.

 

 

Video: