Tidigare projekt

Svenska postkodstiftelsen beviljades ekonomiska medel till projektet Möten med naturen.

2019 erhöll Havremagasinets vänner 200 000 kr från Svenska postkodsstiftelsen för projektet Change/Förändring – praktiskt konstnärligt skapande i och med naturen (Projektnummer 19A592). Projektet utgick från Havremagasinet länskonsthalls klimatutställning Change/Förändring och det praktiska arbetet ägde rum ute i miljön/naturen i Boden med omnejd. Projekts målgrupper var barn och ungdomar, nyanlända, personer med funktionsvariationer och den klimatintresserade allmänheten.

Syftet med projektet var att skapa och/eller uppmärksamma en attityd och förändringsbenägenhet hos deltagarna som förändrar och förbättrar individens miljöbeteende både på kort sikt med också på lång sikt. Att uppmärksamma samhällets och individens konsumtion, förpackningsindustrins ansvar och den enskilda individens påverkan på sina köpvanor och agerande.

Projektet ägde rum mellan september och december 2019.

Change

Svenska Postkodstiftelsen beviljades ekonomiska medel till projektet Träffpunkt Havremagasinet.

2014 erhöll Havremagasinets vänner 805 000 kr från Svenska postkodsstiftelsen för projektet Träffpunkt Havremagasinet – Möte mellan generationer, kulturer och konst (Projektnummer 14A130). Detta var ett långsiktigt projekt för äldre, skolungdomar och invandrargrupper med Havremagasinets utställningar som utgångspunkt för samtal och praktiskt skapande i färg och form för att hitta beröringspunkter som väcker minnen och associationer hos de medverkande.

Projektet genomfördes tillsammans med yrkesutbildade kontpedagoger, yrkesverksamma konstnärer och olika personer som arbetar inom konst och kultur, försvaret, migrationsverket, invandrarföreningar, samt människor som har erfarenheter av konfliktområden i världen.

Idén var att göra människor trygga i sin egen kulturella identitet så att de kan vara toleranta mot andra kulturer; att de yngre ska känna sig stolta och trygga i sin stad och för den lokala kulturhistorien samt att de infödda Bodensarna ska känna sig trygga och stolta över det nya Boden med en mångfald av kulturer. Målet var att främlingsfientlighet och segregation ska lysa med sin frånvaro i framtidens Boden.

Projektet ägde rum mellan augusti 2014 och februari 2016.

 

träffpunkt boden

Träffpunkt Boden är ett exempel på hur en kulturinstitution med hjälp av konsten och kreativt skapande kan främja integration, möten och hälsa i samhället.

Projektet utgår ifrån Bodens omvandling, från att vara en stängd stad för människor med utländsk bakgrund till att bli en mottagningskommun för flyktingar och asylsökande. Via konsten och den pedagogiska verksamheten har möten skapats mellan ”gamla” bodensare och ”nya” bodensare. Deltagarna har varit kvinnor från Sfi (svenska för invandrare), ”nya” bodensare som har fått uppehållstillstånd, ”gamla” bodensare i åldern 60+ och två grupper med mellanstadiebarn från förberedelseklasserna på Prästholmsskolan.

Med Havremagasinets utställningar som utgångspunkt har deltagarna fått utforska sin kreativitet, tillsammans och enskilt, men alltid med lusten och det lekfyllda som ledstjärna i arbetet. Deltagarna har fått arbeta i en mängd olika material och tekniker, såsom akvarell, akryl, pastell, kol, kroki, skulptur, graffiti, textil, film med mera. Resultatet av detta arbete kommer att visas i utställningen under januari.

Havremagasinets konstpedagoger har planerat och hållit i arbetet, men även deltagande konstnärer från aktuella utställningar har bjudits in för att hålla workshops för deltagarna.

Träffpunkt Boden har finansierats av Postkodlotteriets kulturstiftelse och Norrbottens Läns Landsting. Projektet började i september 2014 och avslutas i januari 2016 med projektutställningen.

Träffpunkt Boden