Utställningen Undercurrents utforskar mekanismerna bakom stat och regering genom att undersöka vad som uppfattas som sanning, berättelser om frihet, patriotism och utopi. Populistpartier och auktoritära regimer använder idag tekniker för att övertyga väljare som liknar dem från 1900-talets mörkaste kapitel. Vaga löften om idealiserad världar och ambivalenta ideologier ligger till grund för de här nya politiska rörelserna. Ett svar på längtan efter enkelhet i en tid och miljö som snabbt blir alltmer komplex, för människan, för nationer och samhällen såväl som för individen. Den här förenklingen är en stor fara för demokratiska värderingar, eftersom den inte lämnar något utrymme för de nyanser som utgör vår verklighet. Genom att föra upp osanning och förnekelse på den politiska agendan lägger de populistiska rörelserna istället grunden till lögner som gradvis infiltrerar både de statliga institutionerna och samhället som helhet.

Vi har bjudit in Kalle Lampela (FI), Tanya Busse (CA/NO) och Peter Johansson (SE) för att diskutera de här frågorna. I sin serie Utopia of a Beautiful Life utforskar Kalle Lampela estetiken i eftersträvansvärda narrativ som framställts av totalitära regimer och ger oss en inblick bakom det idealiserade bildspråket, in i den tomhet som orsakats av diskrepansen mellan verklighet och propaganda. Tanya Busse inriktar sig på den militära närvaron i Arktis, och dess relation till land via det kalla krigets arkitektur och råämnesförbrukande industrier. Busse uppmanar oss att reflektera över människans obalanserade dynamik i sitt förhållande till naturen och visar på en möjlighet till en mer holistisk syn på världen. De här två perspektiven kompletteras av svenske Peter Johanssons arbete, där han kritiskt undersöker narrativen i svensk kultur och svenskt identitetsbyggande, med särskilt tyngdpunkt på militärens roll.,