Colere

Colere

Anna Linder

16 oktober  2021 – 30 januari 2022

Colere återvänder Anna Linder till det som en gång var släktens boplats i Laisheden, Sorsele kommun från 1919 till 1964. Projektet återberättar historien – fylld av motsägelsefulla känslor av sorg, tacksamhet, vrede och kärlek – om familjen Stenlunds torp; Odlingslägenheten Västra Laisheden, Kronoparken Abmoberget. Berättelser om denna mark som uppläts av kronan till den duglige utan eget hemman för odling och skogsvård, utan rätten att äga marken. Hur familjen måste lämna platsen efter decenniers försök att omvandla denna steniga mark till fertil jord.

Annas ständiga återbesök vid Laisälven de senaste åren synliggör området som en plats naturen har återtagit; björkdungarna, grästuvorna, kargheten som torparna aldrig lyckades övervinna och endast sönderfallande ruiner av det som en gång hyste en familj med elva barn.

Projektet har undersökt fenomenet kolonisering; befolka, bebygga, odla upp på ett närgånget plan över lång tid. Kolonisering kommer från latinets colerebebo, besöka, utöva, vakta och respektera, och har i sin uppmanande form, cole, manat till respekt och vördnad inför jorden, marken vi lever av och att uppskatta livet. Samtidigt som colère på franska kommit att betyda ilska, vrede.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Anna Linder, är född och uppväxt i Storuman, södra Lappland. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Framförallt inom området rörlig bild. Hens egna verk; filmer/videos och installationer har visats på Moderna Museet i Stockholm, ICA i London, Borås konstmuseum, Göteborgs konsthall, Galleri Alkatraz i Ljubljana, Rotterdams Filmfestival, Tribeca Film Festival, Arsenal Experimental i Berlin med flera ställen.

Hens senaste queera experimentella film Spermahoran köptes in till Moderna Museets samlingar och ingick i det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder som avslutades i mars 2017 vid HDK-Valand – Högskolan för Konst och Design. Pågående arbete är projektet Colere som tidigare gick under namnet Kronotorpet – Laisheden och arbetet med arkivet, plattformen; SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images som Linder startade 2016-17. Under året 2021 fick Anna Linder ta emot det prestigefyllda Dynamo stipendiet från Konstnärsnämnden och Göteborgs stads kulturstipendium för sitt arbete som konstnär men också för det långvariga arbetet med att synliggöra konstnärer.

www.annalinder.sewww.saqmi.se

Konstnärssamtal:

 

Colere
Colere
Colere
Colere
Colere

Foto: Hans Granqvist