Kent Klich

GAZA INTERNATIONAL AIRPORT
– ON LAND AND AIR

KENT KLICH

20 MARS – 22 MAJ 2021

“Formationen flög baklänges över den brinnande tyska staden. Bombplanen öppnade sina bombluckor, utövade en mirakulös magnetism som krympte bränderna, samlade dem i cylinderformade behållare av stål och lyfte behållarna in i bukarna på planen.”  Kurt Vonneguts, Slakthus 5.

GZA var flygplatsbeteckningen för Yassir Arafat International Airport i Gaza som invigdes 1998. Flygtornet och radarstationen totalförstördes 2001 av israelisk militär i samband med den andra intifadan. 2002 förstördes även landningsbanan. Sedan dess har flygplatsen varit stängd. Inspirerad av stycket i Slakthus 5 berättar Kent Klich flygplatsens historia baklänges. Från dagens ruiner, bitarna av mosaiken som förut klädde byggnaderna, videomaterial från en flygplats i drift till byggnadsritningar och planer på framtida flyglinjer. GZA blir ett verk om den Palestinska drömmen om att häva sin isolering och kunna röra sig fritt.

Om konstnären

Kent Klich, född 1952, är en svensk fotograf boende i Köpenhamn. Han utbildade sig i psykologi vid Göteborgs universitet och jobbade en tid som socialarbetare och speciallärare innan han började ägna sig åt fotografi. Klich är en internationellt erkänd fotograf. Han har hela tiden varit medveten om nyhetsformatets begränsningar och sökt efter sätt att berätta genom sitt fotografi så att etablerade föreställningar utmanas.  Hans fotografi handlar ofta om utsatta människor, från hemlösa ungdomar i Mexiko till HIV-positiva barn i Rumänien i ett projekt tillsammans med författaren Herta Müller. Sedan början av 2000-talet har han arbetat med att dokumentera livet i Gazaremsan. Klichs bilder präglas av samarbete och ömsesidig respekt mellan fotograf och den som avbildas, ingen liten bedrift med tanke på att Klich ofta skildrar personer i svåra situationer. Däremot lyser människorna med sin frånvaro i denna utställning. Det är just tomheten som bär den märkliga berättelsen om en flygplats utan ankomster och avgångar. Samtidigt är det i högsta grad en berättelse om människor. Flygplatsen blir i Klich verk en metafor som fungerar på flera nivåer. Den representerar resebegränsningarna och utsattheten för invånarna i Gaza . Flygandet är också en generell symbol för fred och frihet. En sönderbombad civil flygplats är som en vingklippt duva.

 

Konstnärssamtal:

(Kent Klich tillsammans med Muhammad Shehada)

 

Kent Klich
Kent Klich
Kent Klich
Kent Klich
Kent Klich
Kent Klich
Kent Klich
Kent Klich

Utställningsvy.