inside out

Agneta Andersson

5 juni – 26 september 2021

 

Inside Out, 2021
Linoleumsnitt och digitalt tryck på textil

Staden Kiruna och dess stora gruva är en viktig bakgrund till Agneta Anderssons konst. I tidigare verk har hon skildrat urbana rum under omfattande förvandling – om inte utradering – på grund av stadsflytten. Järnmalmsgruvan är en av världens största och öppnade i slutet 1890, 2004 presenterades planer för att flytta staden för att kunna expandera gruvbrytningen. Sedan 2015 har delar av Kiruna centrum tömts och demolerats samtidigt som invånare fått omplaceras och tvingats revidera sina framtidsplaner.

Inside Out är en serie nyproducerade verk med svartvita linoleumsnitt som skildrar landskapet runt omkring Kiruna. I dessa verk har Andersson återupptäckt skogen, vattendragen, sjöarna och fjällen från hennes barndom som glömts bort eller hamnat i skymundan på grund av sorgen över stadsflytten.

Form och innehåll är i nära dialog i Anderssons konst. Hennes tidigare teckningar av demolerade hus i Kiruna gjordes av kol, ett material som är en essentiell ingrediens i stålproduktion. Dessa nya verk har skapats genom att skåra en yta, likt hur gruvan skapar sår i landskapet. När linoleumplattorna sedan används för att trycka blir bilderna negativa. Det är den orörda ytan som lämnar avtryck. Tekniken betonar kontrasterna i en existens präglad av frånvaro.

Så som i större delen av hennes produktion finns det bara två färger i verken, svart och vitt. Även titeln pekar på dualitet och motsatser. Färgerna uttrycker sorg, saknad och förlust. Dessa nya verk är producerade som en slags rekreation och sorgbearbetning efter att Andersson mist sin partner. Stadens försvinnande finns med bakgrunden, även det en form av sorg och förlust. Men bilderna handlar också om läkande. Snitten är hyllningar till landskapet som tröstar och skyddar. Som hon själv säger: ”Motiven är igenkännande, allmängiltiga och personliga. Tid att se bakåt, men samtidigt det svåra och inspirerande, att se framåt och det nya. Att skapa om det som varit ger kraft till det som inte ännu infunnit sig både socialt och kreativt i våra liv.”

Den stora tryckta textilen upphängd mitt i rummet är en dubbel reflektion. Dels genom horisonten där träden speglas i vattnet, samtidigt är den ursprungliga landskapsbilden speglad i sidled så att en ny bild uppstår, i denna bild framträder ett obehagligt odjursansikte. Avgrundsgapet som slukar Kiruna är här förkroppsligat och samtidigt fördolt. En bild som uppstår genom vändningarna och spegelbilderna, kontrasten mellan svart och vitt, positiv och negativ, kopia och original. Kanske finner vi i denna process en ny horisont, en efterlängtad möjlighet till bearbetning, läkande och ett framtidshopp.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Om konstnären

Agneta Andersson är konstnär verksam i Norrbotten; Kiruna och Luleå. Idag arbetar hon i första hand med teckning och linoleumsnitt som tekniker. Hon är utbildad bland annat vid Högskola för design och konsthantverk i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med glas, metall och textil. Hon är medlem i konstnärsgruppen Koncentrat tillsammans med bland annat Lena Ylipää och Britta Markatt-Labba. 2014 medverkade hon i den internationella utställningen Kirunatopia som visade i Dresden och Umeå. Hon har även medverkat i samlingsutställningen Kiruna Forever vid ArkDes i Stockholm. Andersson är sedan 2019 intendent på Luleå Konsthall.

 

 

Foton: Karl-William Sandström