Jord

5 Juni 2021 – 26 september 2021

 

Människan har ett minst sagt komplicerat förhållande till jorden. Vi behöver den och utnyttjar den samtidigt som vi saboterar den och därmed slår undan fötterna för den mest grundläggande förutsättningen för vår fortsatta existens. Verken handlar om människans förhållningssätt till jorden i dess egenskap som grundförutsättningen för liv – jorden som vi brukar. Verken handlar om odling och överlevnad men också om exploatering och motstånd.

I utställningarna ser vi kultivering av växter, förberedelser för apokalypsen, kampen för att skydda jorden och strävan efter att plundra och förgöra den i jakt på kortsiktig ekonomisk vinning. Trädgården representerar lika delar omhändertagande av jorden och kamp mot jorden – mot ogräs, skadedjur och vildvuxenhet där vi med olika medel tvingar jorden att följa våra ramar så att den tjänar våra önskemål om produktivitet och skönhet. Den odlade marken om det än är en park eller en trädgård är en paradox. En mänsklig konstruktion som bryter mot människans ordning eftersom att den växer på eget bevåg efter en ordning vi har svårt att begripa. Den är inte riktigt naturlig eftersom vi mätt upp den, delat in den i olika kategorier som vi skapat för den allt efter våra uppfattningar om dess värden. Men den är inte heller riktigt av människan. Den bär på ett självständigt om än inskränkt väsen som vi inte kan ta ifrån den. Vi kan följa denna konflikt genom hela historien eftersom det är en konflikt som skapats av oss genom vår varseblivning av oss själva. Vår märkliga uppfattning om att vi existerar av naturen och i naturen men att vi själva inte är en del av naturen.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Anna Linder är född och uppvuxen i Storuman. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Hen har framförallt arbetat inom området rörlig bild. Hennes egna videoverk och installationer har visats på Moderna Muséet i Stockholm, ICA i London, Svenska Institutet i Paris, Borås Konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Södertälje Konsthall, Galleri Alkatraz i Ljubljana. Linders filmer har visats bland annat på Rotterdams Internationella Filmfestival, Tribeca Film Festival, Arsenal Experimental i Berlin, Oberhausen Film Festival och Edinburgh. Hen har deltagit som mentor i projektet Lesbisk Odyssé organiserat av Lesbisk Makt, en konst- och folkrörelse baserad i Västerbotten.

Carolina Caycedo, född i London, är en Colombiansk multikonstnär känd för sina performance, videoverk, böcker, skulpturer och installationer som uppmärksammar miljöproblem och sociala frågor. Hon deltar i folkrörelser för urfolks rättigheter, rättvisa ekonomier och för bostaden som mänsklig rättighet. Hon har gjort konstnärsresidens vid DAAD i Berlin, The Huntington Libraries, Art collections and Botanical Gardens. Hon har mottagit stöd från Creative Capital och Prince Claus Fund bland många fler. Hon har ställt ut vid Sao Paulo-, Berlin-, Whitney- och Venedigbiennalerna samt vid Chicagos arkitekturbiennal. De senaste soloutställningarna är Care Report på Muzeum Sztuki i Łódź, Wanaawna, Rio Hondo and Other Spirits vid Orange County Museum of art, Cosmoatarrayas vid ICA Boston samt From the Bottom of the River vid MCA Chicago. 2020 var Caycedo i residens vid Occidental College och hon är en av de utvalda konstnärerna för den kommande 23e Sidneybiennalen. Hon är även medlem i hyresgästfacket i Los Angeles samt i den sociala rörelsen Rios Vivos Colombia.

Ilona Huss Walin är en bildkonstnär från Göteborg. I drygt 20 år har hon arbetat med video, installation och performance. Hon har medverkat i många utställningar framförallt i Skandinavien. De senaste sju åren har hon närmat sig naturen i miljöfrågor. En viktig del av hennes arbete handlar om att skapa i samarbete med andra. Hon är utbildad vid Bergen Academy of the Arts och på Valand i Göteborg. För denna utställning samarbetade konstnären med Ambjörn Göranssonfilmskapare och musiker från Göteborg och skogsingenjör Martin Jentzen.

Linda Tedsdotter, född i Laisvall är en visuell konstnär verksam i Göteborg. Sedan 1998 har hennes konst visats i museum, festivaler och gallerier runt om i världen. Verken är ofta platsspecifika eller på andra sett länkade till situationen och kontexten de utgör en del av. Med anledning av rådande klimatsituationen är hennes konstverk skapade inte för att slängas efter att ha visats en kort period utan ämnade att återbrukas i nya funktioner så att konstnären minimerar sitt eget klimatavtryck. Tedsdotter arbetar också som självständig kurator och hon är aktiv medlem vid Konstepidemin Art Center i Göteborg. Hon har varit styrelsemedlem i det konstnärsdrivna galleriet Box, konsttidningen Paletten och Röda Sten Konsthall i Göteborg.

Ursula Biemanns arbete bygger på en forskningsbaserad praktik. Hon skapar filmessäer och texter där hon adresserar sammanflätningen av politik och klimat i lokala, regionala och planetära sammanhang. Hon är verksam i Zürich, Schweiz men hennes konstnärliga researcharbete tar henne till avlägsna platser så som Grönland, Amazonas och Antarktis där hon undersöker klimatförändringar och oljeutvinningens påverkan på ekologin. I sitt senaste projekt har hon varit i södra Colombia där hon medverkat i skapandet av ett urfolksuniversitet för biokulturell kunskapsutveckling. Hennes videoinstallationer visas världen över på konsthallar och internationella konstbiennaler.

Konstnärer tolkar AP-fonderna är en grupp bestående av klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna. De tio medverkande konstnärerna är Nina Bacos, Anna Bokström, Ann Engqvist, Sara Graner, Max Gustavsson, Ilona Huss Walin, John Huntington, Lena Ignestam, Babwale Obayanju och Ella Tilleman.

Trädfittorna är en konstnärsgrupp bestående av Anna Linder, Eila Wall Boholm,Elin Rytiniemi, Sanna Wiggefors och Ylva Helena Låndahl.

Konstnärssamtal:

 

Anna Linder. En stol till Sara, 2019. Fotografier och motorsågsskulpterad stol.