Jord

Under året arbetar Havremagasinet utifrån tema: Jord. Jord är en geologisk substans. Jord är levande organism. En blandning av mineraler och organiskt material som täcker nästan hela planeten i ett av dess yttre skikt. En substans som rymmer både livet och döden. Där både växandet och förmultnandet sker. Jord är växtriket och dödsriket. Det är också vårt namn för världen – alltså planeten vi bor på. Det är marken. Det är där vi är. Vems jord är det? Vi har mätt upp den och delat in den med olika gränser. Vissa äger delar av den och andra är jordlösa. Är det någon annans jord de lever på.

Vi bjuder in till ett samtal om JORD som är ett samtal om många olika saker; migration, uppbrott som under vårens utställningar, eller överlevnad och kultivering som i sommarens utställningar. Vi erbjuder olika konstupplevelser och konstprojekt utifrån detta tema och tror att det med er hjälp kan leda oss till nya insikter om tillvaron och världen vi lever i. Människan har ett minst sagt komplicerat förhållande till jorden. Vi behöver den och utnyttjar den samtidigt som vi saboterar den och därmed slår undan fötterna för den mest grundläggande förutsättningen för vår fortsatta existens. Verken handlar om människans förhållningssätt till jorden i dess egenskap som grundförutsättningen för liv – jorden som vi brukar. Verken handlar om odling och överlevnad men också om exploatering och motstånd.

I utställningarna ser vi kultivering av växter, förberedelser för apokalypsen, kampen för att skydda jorden och strävan efter att plundra och förgöra den i jakt på kortsiktig ekonomisk vinning. Trädgården representerar lika delar omhändertagande av jorden och kamp mot jorden – mot ogräs, skadedjur och vildvuxenhet där vi med olika medel tvingar jorden att följa våra ramar så att den tjänar våra önskemål om produktivitet och skönhet. Den odlade marken om det än är en park eller en trädgård är en paradox. En mänsklig konstruktion som bryter mot människans ordning eftersom att den växer på eget bevåg efter en ordning vi har svårt att begripa. Den är inte riktigt naturlig eftersom vi mätt upp den, delat in den i olika kategorier som vi skapat för den allt efter våra uppfattningar om dess värden. Men den är inte heller riktigt av människan. Den bär på ett självständigt om än inskränkt väsen som vi inte kan ta ifrån den.

Vi kan följa denna konflikt genom hela historien eftersom det är en konflikt som skapats av oss genom vår varseblivning av oss själva. Vår märkliga uppfattning om att vi existerar av naturen och i naturen men att vi själva inte är en del av naturen. Denna frigörelse eller kanske alienation får allvarliga konsekvenser för oss. I vår iver att tygla naturen och maximera dess nytta för oss skadar vi systemen som håller oss vid liv. Vi kanske ser dessa konsekvenser som naturens hämnd och svarar med nya ingrepp och smarta lösningar. Men naturen saknar sådan agens. Den är likgiltig för oss och det är vi vår egen spegelbild vi är i strider med. Som det ser ut nu har den spegelbilden övertaget. Kanske finns det ett annat sätt för människan att leva i på jorden. Inte som inkräktande trädgårdsmästare, utan som en i mängden naturliga varelser.

Havremagasinet Länskonsthall Boden startar 2021 med utställningar, program och andra händelser för att kollektivt utforska och undersöka JORD.  Tillsammans  utforskar vi människans förhållande till jorden – dess odling, exploatering, markens rättigheter, erfarenheter av exil och fångenskap samt jordens kretslopp.

Program