LIVET I TINGEN VI LÄMNAR EFTER OSS

JETTE ANDERSEN

16 oktober 2021 – 16 januari 2022

I tidigare arbeten har Jette Andersen återvänt till barndomsminnen, färgläggningsböcker, bilder och leksaker som hon sen har bearbetat på olika sätt. I Livet i tingen vi lämnar efter oss visar hon tre nya arbeten med en gemensam bas i minnen och minnesföremål, en särskild känsla för plats, och åldrandet som en drivkraft. Eller med hennes egna ord: “Det är som när generationen innan oss går bort, och vi måste ta hand om deras kvarlåtenskap. Och du frågar dig själv: hur kommer det jag lämnar efter mig se ut? Vem är jag sett genom mina efterlämnade saker? Vad är ett liv sett genom tingen vi lämnar efter oss?”

Till denna utställning har Andersen skapat nya collage genom att klippa itu sina egna gamla krokiteckningar och sätta samman dem på nytt. Hon har också gjort collage av kläder för pappersdockor, som hon själv ritade när hon var 10 år gammal. Hon erinrar sig att när hon tecknade kläderna, så var det mer spännande att föreställa sig olika platser och situationer med dessa kläder på sig än att faktiskt leka med dockorna.

Mer information om utställningen finns i Folder.

 

Om konstnären

Jette Andersen är konstnär och arkitekt, född i Odense, Danmark. Hon har bott i Luleå i Sverige sedan 1976. Hon studerade vid Kungliga Akademiska Arkitektskola i Köpenhamn (1969-1975) och har sedan dess tagit många kurser i croquis, akvarell, installation och skulptur med olika material i fokus. Andersen har ställt ut brett och konsekvent i norra Sverige, med utställningar på Luleå Konsthall, Norrbottens Museum, Galleri Lindberg, Härnösand konsthall, Piteå konsthall, Skellefteå konsthall, Galleri Krysset Lofoten, Havremagasinet och Konstgille i Boden.

 

konstnärssamtal:

 

 

Livet i tingen vi lämnar efter oss, 2021 Installation med funna objekt.