LIVET I TINGEN VI LÄMNAR EFTER OSS

JETTE ANDERSEN

16 oktober 2021 – 16 januari 2022

I tidigare arbeten har Jette Andersen återvänt till barndomsminnen, färgläggningsböcker, bilder och leksaker som hon sen har bearbetat på olika sätt. I Livet i tingen vi lämnar efter oss visar hon tre nya arbeten med en gemensam bas i minnen och minnesföremål, en särskild känsla för plats, och åldrandet som en drivkraft. Eller med hennes egna ord: “Det är som när generationen innan oss går bort, och vi måste ta hand om deras kvarlåtenskap. Och du frågar dig själv: hur kommer det jag lämnar efter mig se ut? Vem är jag sett genom mina efterlämnade saker? Vad är ett liv sett genom tingen vi lämnar efter oss?”

Till denna utställning har Andersen skapat nya collage genom att klippa itu sina egna gamla krokiteckningar och sätta samman dem på nytt. Hon har också gjort collage av kläder för pappersdockor, som hon själv ritade när hon var 10 år gammal. Hon erinrar sig att när hon tecknade kläderna, så var det mer spännande att föreställa sig olika platser och situationer med dessa kläder på sig än att faktiskt leka med dockorna.

Det tredje verket är en installation som består av två stora bordsskivor på vilka Andersen noggrant organiserat en mängd föremål gjorda i alla slags material – glas, metall, trä, plast, läder, papper, textiler… Föremålen har också helt olika slags funktioner: några är leksaker, några är verktyg, några är delar av någonting större, som t.ex. glaskristaller till en kristallkrona eller ben från något djur. Sakerna har ackumulerats genom åren i hennes hem, det som hon kallar för “min plats, mitt öde, min trygghet, men också min begränsning.”

Föremålen har införskaffats på olika sätt genom åren, men ingenting nytt har adderats till detta projekt. Andersen ville bara bruka det som hon redan ägde, föremål som väntade på att bli återupptäckta, och ges ett nytt liv genom att återbrukas. Föremålen har arrangerats i två omfattande kompositioner, där de föreslår en slags delarnas och fragmentens arkeologi.

Genom deras till synes obönhörliga status som skräp, föremålen tycks vilja bistå vetenskapen och hjälpa oss att lösa mysteriet rörande hur vi människor navigerar i vår värld. Som insamlade och organiserade fragment föreslår dessa föremål inte nostalgi för det förflutna och saknad för förflutna konsthantverk eller levnadsätt. Tvärtom tycks de föreslå ett befriande brott. När föremålen organiseras i form av ett konstverk förvandlas de. De bjuder inte bara in till en reflektion om sig själva, sin historia, och de människor som mött och eller brukat dem. Eftersom de inte längre definieras utifrån vad de används till tillåts vi istället möta dem i sin skönhet och vulgaritet, i deras absoluta närvaro och materialitet. Vi erbjuds att föreställa oss dem som delar av något större, kapabla att generera hypoteser om ett liv.

Mellanrummen mellan varje föremål bidrar till hur helheten konstrueras, en helhet som ändå upplevs som aldrig helt avslutad. För basens kanter tycks knappt kunna härbärgera dessa föremåls utåtriktade karaktär, som om deras uppgift var att belysa och låta oss begripa den monumentala skalan när det gäller mänsklig materiell produktion. Det är som om dessa föremål ropar: Förstora mig! Slutför mig! Glöm mig inte! Återuppfinn mig!

Verkförteckningen i utställningen kan ses på FOLDER

 

JETTE ANDERSEN

Jette Andersen är konstnär och arkitekt, född i Odense, Danmark. Hon har bott i Luleå i Sverige sedan 1976. Hon studerade vid Kungliga Akademiska Arkitektskola i Köpenhamn (1969-1975) och har sedan dess tagit många kurser i croquis, akvarell, installation och skulptur med olika material i fokus. Andersen har ställt ut brett och konsekvent i norra Sverige, med utställningar på Luleå Konsthall, Norrbottens Museum, Galleri Lindberg, Härnösand konsthall, Piteå konsthall, Skellefteå konsthall, Galleri Krysset Lofoten, Havremagasinet och Konstgille i Boden.

 

digitalt konstnärssamtal

 

 

Foto: Hans Granqvist