MAN AND LAND

CHUYIA CHIA

5 Juni – 26 september 2021

 

Chuyia Chias utställning Man and Land (Människa och jord) består av fyra sammanhängande delar: The Garden (Trädgården), The Leek Warriors (Löksoldaterna), The Laboratory (Laboratoriet) och The Participatory: Nostalgia (Deltagandet: Nostalgi). Tillsammans bildar de ett narrativ om människans komplicerade relation till jorden, präglad av dominans, transformering, förstörelse och beroende.

För Chuyia Chia har kultiveringsprocessen blivit en ritual i vilken hon funnit en ny medvetenhet om naturens cykler. Enligt henne är det endast genom sådden och uppdrivandet som en kan förstå det djupa samspelet och balansen mellan alla elementen nödvändiga för matodling; tid, temperatur, vind, solljus, vatten och en god jord. Det vi odlar äter vi och ”vi är vad vi äter” kallas det. Så det är genom denna process vi förstår vad Chuyia säger: ”att skydda jorden är att skydda kroppen.”

Medan en stor del av Chuyia Chias verk innehåller organiska material är människans närvaro ständigt framhållen, människans impuls att ingripa och påverka naturen. Vi går nu in i en ny geologisk tidsålder, antropocen, där mänsklig aktivitet drastiskt förändrar jordens klimat, eko-system och alla levande varelser.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Utställning är producerad i samarbete med Skövde konsthall


Om konstnären

Chuyia Chia är född i Malaysia och flyttade till Singapore i slutet av 90-talet för att studera konst. Hon är idag baserad i Göteborg. Henne konstnärliga utbildning grundar sig i måleri men hennes huvudsakliga praktik består av performance och installation. I bägge medium utforskar hon tidens uttryck i processer som vävning och odling. Hon har medverkat i flera grupputställningar och performancefestivaler runt om i världen. Hennes senaste soloutställningar var i början av året 2021 då en version av ”Man and Land” ställdes ut på Skövde konstmuseum.

 

 

Man and Land - The Garden, 2020.