svart sol

27 maj – 24 september

Utställningstiteln Svart sol associerar till det ljusfenomen som uppstår då stora täta fågelflockar flyger på kvälls- eller morgonhimlen och momentant förmörkar den ned- eller uppåtgående solen. Fenomenet blir en effektiv symbol för kollektivets kraft, för den styrka och potential som finns i gemensamma aktioner och samverkan. Svart sol för samman ett generöst urval av verk med gemensamma nämnare länkade till gemenskap, samverkan och en aldrig avslutad kamp för ett jämställt och hållbart samhälle.

Med lyhördhet och precision omfamnar och undersöker Johanssons konst samtida och historiska kollektiva rörelser: arbetar- och fackrörelsen, suffragetterna, kvinnorörelsen och nutida feminism, miljörörelsen och kampen för planetens framtid, inklusive verk som efterlyser människans ansvar för och respekt för det större kollektiv av levande varelser som befolkar denna planet. Utställningen omfattar tidigare arbeten som Silvertungan, om den stora gruvstrejken 1969-70 i Malmfälten, den flera decennier långa kampen Rädda Kynnefjäll där t ex Sara Lidman dyker upp och pratar om ”sam-vettet”, och verk som lyfter fram både den tidiga suffragettrörelsen och nuets kamp för jämställdhet. Och nya arbeten, som kan ses som craftivism eller hantverksaktivism, såsom textila collage och suffragetternas leksaker, med kraften att lyfta fram den vardagliga omsorgen, de små berättelserna, en slags brinnande energi som möjliggör den politiska kampen.

I den nyproducerade videon Searching for the Spiral söker konstnärens alter-ego Konstnärsmamman efter andlig mening och spirituell gemenskap i en värld och tid präglad av multipla existentiella, sociala och politiska kriser. Utställningen Svart Sol är ett kollektiv av röster som med dedikation, beslutsamhet, fantasi – som förmågan att se en annan värld – och uppfinningsrikedom vittnar om att det är möjligt att påverka, förändra och skapa nytt.

om konstnären

Ingela Johanssons arbete utforskar individuella och kollektiva erfarenheter av historieskrivning i förhållande till större strukturer och hegemonier: hur makt och självbestämmande artikuleras genom relationer och solidaritet. Hon fokuserar ofta på vittnesmål, talhandlingar, arkiv, berättande och materialitet i förhållande till officiella berättelser. Hon arbetar med berättande på ett sådant sätt att hon sprider berättelser som har en subversiv potential, vilket kan skapa sprickor i dominerande officiella berättelser. Hon ser snarare kraften i fragmentet, vilket är anledningen till att hon ofta arbetar med mikrohistorier.

Bland hennes senaste utställningar, visningar och projekt kan nämnas följande: Bröhan Museum, Berlin (2022), Södertälje Konsthall, Luleåbiennialen (2021), Swedish Centre for Architecture and Design, Stockholm, Göteborgs Konsthall (2020), Moderna museet (2019), Center for Contemporary Art Riga, Litauens nationalbibliotek (2018), Kunsthall Trondheim (2017), Alternativa Gdansk, Tranzit Bratislava (2016), Kalmar Konstmuseum (2015-2016), Kunsthaus Dresden, Flutgraben, Galerie im Turm (2014), Tensta Konsthall (2013) Konsthall C, Bildmuseet (2012), Periferic Biennial 8 Iasi (2008). År 2010 var hon Iaspis artist-in-residence på Gasworks och Acme i London och 2020 tilldelades hon The Visual Arts Fund’s 5 years working grant från Swedish Arts Grants Committee. Hon representeras av Moderna Museet, Södertälje Konsthall, Hallands Konstmuseum och Filmform. År 2013 gav hon ut boken: The art of the strike, voices on cultural and political work during and after the mining strike 1969-70 (red. Martin Högström, Kim Einarsson) på Glänta.

Searching for the spiral, 2023. Video and sculpture. Foto: Marcel Köppe.