Kollektivet

Har någonsin något byggts utan att vara ett resultat av samarbete? En skog–eller ett samhälle– håller ihop därför att där levande organismer samverkar. Levande varelser utgör varandras existensvillkor; genom att samagera formar de ett väldigt och kontinuerligt utvecklande ekosystem. Med denna insikt som startpunkt och med de kolossala utmaningar vi står inför, kommer vi under 2023 att utforska kollektivet. Vilka är våra kollektiva resurser? Vilka värderingar är förbundna med kollektivitet? Vad kan delandet av kunskap, verktyg och mat betyda idag? Mellan vilka sammanhang, berättelser eller, för den delen, motsättningar kan vi etablera en dialog? Hur kan vi, genom att vistas och verka i det allmänna, skapa större gemenskaper, bygga en värld som omfamnar många världar?