Åke Åkerlund

Veckan som gick

Åke Åkerlundh

5 Juni – 26 oktober 2021

 

Veckan som gick, 1990 till 2000-tal
Digitalt färgsatta teckningar, scannade och digitalt tryckta

Harry Hjälte, odaterat
Seriealbum, tekningar, digitalt och handritat

Nyhetsillustrationer, odaterat
Bläck och papper, scannade och digitalt tryckta

Mer information om utställningen finns i Folder.

Om konstnären

Åke Åkerlundh, född 1945 i Jokkmokk var en sportjournalist och nyhetsgrafiker som arbetade på NSD i Boden. Där producerade han en stor mängd illustrationer, både förklarande kartor och diagram en framförallt humoristiska satirbilder, karikatyrer och seriestrippar med kommentarer om  allt ifrån politik och världsnyheter till vardagsbetraktelser från Norrbotten.

Åkerlundh började arbeta på tidningen under 60-talet och hans teckningar blev ett stående inslag under de drygt 40 åren som han var verksam. Vi visar en stor samling tidningsurklipp med Åkerlunds teckningar producerade för NSD från hela den långa epok då han var verksam.

Bilderna är intressanta tidsdokument som rymmer en dimension vi sällan finner i nyhetsarkiven. Det är en spontan och okonstlad gestaltning av omvärldens händelser och vardagens bestyr med tydlig förankring i sin tid och plats, vilket mer än insikt i själva de historiska nyhetshändelserna ger oss en förståelse för hur de upplevdes här och då.

 

Åke Åkerlund
Åke Åkerlund

Utställningsvy.