ZOOM

ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten

År 3

ZOOM, skapades som ett flerårig regional – demokrati- och jämställdhetsprojekt för allas rätt och möjlighet till konstupplevelser som genomfördes i Norrbottens olika kommuner – i princip bara under sportlov, men detta förändrades under projektets gång. Projektet byggde på samarbete mellan institutioner, föreningar och andra aktörer i Norrbottens kommuner.

Projektets tredje och sista år (2022) hände i efterdyningarna av pandemin då vi helt enkelt inte visste hur samhället skulle öppna upp igen. Under våren, sommaren och höst 2022 genomförde vi:

  • En undersökning på alla platser där program ägde rum om hur Havremagasinets kunde erbjuda ett digitalt program som möjliggör interaktion med skolor/fritidsverksamheter i hela länet.
  • Workshops i fyra kommuner med frilansade konstpedagoger. Workshoparna ägde rum mellan maj och augusti och igen i november i Vittangi skola som drabbats hårt av personalbristen (Kiruna kommun).
  • Aktiviteter under sommarlov, delfinansierat av Havremagasinet. Fram till dess hade projektet inte genomförts på hemmaplan (Boden), och vi såg behov av att testa nya metoder för att arbeta digitalt med våra utställningar som utgångspunkt. Vi jobbade med två frilansande pedagoger under 6 veckors tid. Programmet syftade också till att stärka kulturutbud i Boden som är en kommun som alltid har tagit emot många flyktingar och som nu har ett stort antal flyktingar från Ukraina, och dessutom flera som bor i byggnaden bredvid Havremagasinet.
  • en serie digitala föreläsningar (10) för konstpedagoger som hade deltagit i Zoom, eftersom vi såg att det fanns ett stort behov av kompetensutveckling i Regionen.
  • en Konstpedagogiskt Nätverksträff, dar vi möjliggjorde mötet mellan konstpedagoger och institutioner, organisationer, regionen för att ta reda på vilka utmaningar som fanns och hur kunde vi arbeta tillsammans och dela erfarenheter.

Ca 1 314 barn och unga, men också vuxna (speciell fokus på flyktingar och asylsökande), äldre, person med funktionsvariation och konstpedagoger själv – som fram till dess inte hade betraktats som en målgrupp för projektet, i den bemärkelsen att aktiviteter skulle utformas för dem, har på något sätt fått ta del av ZOOMs utbud. På sista året, den stora majoriteten av deltagare var från Arvidsjaur, Överkalix, Kiruna, Boden och grannkommunerna (särskilt under sommaren).

Projektet ZOOM ägdes och drevs av Havremagasinet Länskonsthall Boden och organiserades med stöd av Region Norrbotten och Kulturrådet för en period av tre år – 2019 till 2021.

Region Norrbotens Logotyp

Sommarverkstan Nätverksträff

Lainio