Havremagasinets vänner är en ideell förening
som har till ändamål att främja lokal och internationell konst.

Havremagasinets vänner ska vara ett komplement till Havremagasinets verksamhet för att stärka intresset för konst i Norrbotten genom att anordna föreläsningar, workshops, guidningar och annan pedagogisk och publik verksamhet.

Havremagasinet erbjuder en kreativ mötesplats med en mängd aktiviteter du kan ta del av samtidigt som vi är öppna för Havremagasinets vänners egna initiativ.

Som medlem i Havremagasinets vänner har du möjlighet att ge dina synpunkter på Havremagasinets verksamhet och utveckling som Länskonsthall i Norrbotten.

Du är viktig för vår verksamhet!

Så blir du medlem

Medlemskapet kostar 200 kr/kalenderår.
Det löser du enklast genom att betala med kort i receptionen.

På programmet under våren 2017 står bland annat en konstresa till Umeå torsdagen den 19 januari, med besök både på Bildmuseet och Västerbottens museum. För närmare information och anmälan, kontakta Åsa Acking, 070-676 87 68, asa.acking@gmail.com.