Soloutställning

EN PLATS FÖRSVINNANDE

Norrakollektivet

Norrakollektivet, bestående av Anja Örn, Fanny Carinasdotter och Thomas Örn, har sedan 2016 arbetat med ett omfattande konstnärligt projekt som med fotografier, videodokumentation och skulpturala objekt av koppar undersöker Sveriges största dagbrott, koppargruvan Aitik i Gällivare. Gruvan blir en projektionsyta för att förstå exploateringen av jordens resurser. En plats försvinnande, första kompletta delen i detta projekt följer gruvans expansion, samt arbetet med att lindra konsekvenserna. Byarna Sakajärvi och Liikavaara har tömts på sina invånare. Många skogsområden med stora naturvärden har utplånats för att ge utrymme till gruvbrytningen. Samtidigt har Sveriges Lantbruksuniversitet fått i uppdrag att forska på plats och konstnärerna följer ett naturvårdsprojekt där döda trädstammar förflyttas till ny skog i hopp om att återskapa de naturvärden som går förlorade.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

THE DISAPPEARANCE OF A PLACE

Norrakollektivet

Norrakollektivet — an artist collective consisting of Anja Örn, Fanny Carinasdotter and Thomas Örn — has since 2016 conducted an extensive art project studying Sweden’s largest open pit-mine, the copper mine Aitik in Gällivare. Through photographs, video documentation, and copper objects, the mine becomes a projection surface for understanding the exploitation of natural resources. The Disappearance of a Place, the first complete instalement in this project, looks at the environmental consequences of the mine’s growth and the work done to reduce harm caused by the expansion. The villages of Sakajärvi and Liikavaara have been emptied of their inhabitants and large forest areas around the mine with high natural values have been destroyed. Meanwhile, The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), have conducted studies on sites. The artists have been observers to a particular nature conservation project in which dead tree trunks from around the mine have been moved to different forest areas in order