Årsmöte Havremagasinets Vänner 2024

Hej Havrevänner! Dagen för årsmöte 2024 i föreningen närmar sig. Vi ser fram emot att träffa er den 12 juni kl. 17 på Café Pampas på Havremagasinet. Hoppas du kan delta!

Efter årsmötet bjuder vi på fika och en stund för mingel och prat, då har du möjlighet att komma med synpunkter, idéer och förslag för kommande program och verksamhet för föreningen.

Årsmöte för Havremagasinets Vänner
Tid: 12 juni 2024 kl. 17
Plats: Havremagasinet, Café Pampas

DAGORDNING:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk rapport
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningens styrelseordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Information kring planerad verksamhet kommande året
16. Val av firmatecknare
17. Övriga frågor / inkomna motioner
18. Årsmötets avslutande

 

Varmt välkomna!

Styrelsen, genom ordförande Silvia Colombo

 

Här kan du läsa och ladda ner årsmöteshandlingarna:

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport för Havremagasinets Vänner