”Tillsammans kan vi sluta!”

Workshop med Frihetsförmedlingen

11 november 2022

kl. 14.00

Frihetsförmedlingen bjuder in till workshopen “Tillsammans kan vi sluta!”, en handfast vägledning i konsten att sluta under ledning av förmedlingens nystartade enhet för slutförvaltning.

Vår tids krav att hela tiden starta nytt, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxt och hastighet håller på att skapa en klimatkollaps. Samtidigt hindrar det samhället från att utvecklas i riktning mot större omsorg, empati och eftertänksamhet.

Att lära sig sluta är därför nödvändigt. Tillsammans behöver vi vänja oss av med konstant sysselsättning, aktivitet och konsumtion.

I workshopen följer vi en noggrant strukturerad och lekfull metod där vi i grupp diskuterar sätt att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster.

Workshopen är ca 90 minuter lång.

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig via epost till elias@havremagasinet.se

Om konstnären

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk med uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.

Frihetsförmedlingens viktigaste ansvar är att minimera och helst förhindra meningslös sysselsättning, samt att motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Förmedlingens övergripande målsättningar är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett mänskligare samhällsbygge.

Frihetsförmedlingen initierades 2014 av konstnärerna Lars Noväng och John Huntington, vilka sedan starten gemensamt leder och utvecklar verksamheten.