Ukrainas flagga

Konsten är inte i krig!

Men konstnärer i både Ukraina, Belarus och Ryssland drabbas av det krig som pågår.

Vi från nätverket Klister önskar uppmärksamma det svåra läge som konstnärer och konstinstitutioner hamnat i genom Putins oprovocerade angrepp och invasionen av Ukraina. Detta är inte bara ett angrepp på det demokratiska landet Ukraina utan även ett angrepp mot demokratins förespråkare i Ryssland och i Belarus. Därför är det viktigt att vi nu stöttar alla som tvingats på flykt, alla vars röster tystats och alla som fortfarande vågar och kan säga ifrån. Klister är ett nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige och vi gör nu en kraftsamling för att se hur vi kan ta en aktiv roll i rådande situation, både genom akuta åtgärder och genom ett långsiktigt arbete framåt.

Konsten och kulturen är demokratins immunförsvar och konstens alla röster behövs, speciellt nu!
Nätverket Klister