Träffpunkt boden

9 – 29 januari 2016

Under januari månad kan du ta del av de verk som deltagarna i Träffpunkt Boden har skapat under projektets tid. Träffpunkt Boden är ett exempel på hur en kulturinstitution med hjälp av konsten och kreativt skapande kan främja integration, möten och hälsa i samhället.

Projektet utgår ifrån Bodens omvandling, från att vara en stängd stad för människor med utländsk bakgrund till att bli en mottagningskommun för flyktingar och asylsökande. Via konsten och den pedagogiska verksamheten har möten skapats mellan ”gamla” bodensare och ”nya” bodensare. Deltagarna har varit kvinnor från Sfi (svenska för invandrare), ”nya” bodensare som har fått uppehållstillstånd, ”gamla” bodensare i åldern 60+ och två grupper med mellanstadiebarn från förberedelseklasserna på Prästholmsskolan.

Med Havremagasinets utställningar som utgångspunkt har deltagarna fått utforska sin kreativitet, tillsammans och enskilt, men alltid med lusten och det lekfyllda som ledstjärna i arbetet. Deltagarna har fått arbeta i en mängd olika material och tekniker, såsom akvarell, akryl, pastell, kol, kroki, skulptur, graffiti, textil, film med mera. Resultatet av detta arbete kommer att visas i utställningen under januari.

Havremagasinets konstpedagoger har planerat och hållit i arbetet, men även deltagande konstnärer från aktuella utställningar har bjudits in för att hålla workshops för deltagarna.

Träffpunkt Boden har finansierats av Postkodlotteriets kulturstiftelse och Norrbottens Läns Landsting. Projektet började i september 2014 och avslutas i januari 2016 med projektutställningen.

 

Projektbilder. Kvinnor från SFI i ateljén.