Avstamp boden

9 September – 29 december 2017

 

Projektet AVSTAMP använda konsten som verktyg för att lyfta frågor som berör vår stad. AVSTAMP Boden är en del av integrationsprojektet BIG som är ett multidisciplinärt arbete där Havremagasinet skapar internationella kulturevenemang och mötesplatser i Boden, samt bygger för integrerande verk till utställningen TERRITORIES i februari 2018.

Processarbetet: SIGMAR Metodbyrå

BIG-projektet: En tidsresa från 2014 – 2017.

Fotoutställning: Bodens fotoklubb tolkar Boden.

Konstpedagogik: En redovisning av skolklasser, Sfi och pensionärsgruppernas arbeten med Boden som utgångspunkt.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Tomas Örn arbetar med betydelser av platser ur ett kulturhistoriskt och konstnärligt perspektiv. Som bebyggelseantikvaire har han länge intresserat sig för rummets maktordning och hur de utmanas. Tomas har arbetat med offentliga utsmyckningar och undersökt platser på olika sätt. Tillsammans med Anja Örn utforskar han mellanrum och dess nödvändighet i natur- och stadslandskapen, ett arbete som har lett vidare till gruvhålen i Norrbotten och de industriella tomrummen på Svalbard.

Anja Örn arbetar med objekt, skulpturer och foto till utställningar, offentliga gestaltningar och olika projekt som bygger på möten mellan konst, plats och deltagande. Hon är intresserad av olika miljöer och hur dom fungerar. Tillsammans med Tomas Örn undersöker hon den industriella naturen i Norr och vad som händer i skärningspunkten mellan natur och industri. Vad är ett använt landskap och syns skulden på en plats? Anja är en av de som driver Galleri Syster, en scen och plattform för samtidskonsten i Luleå.

Oscar Mega Määnikkö (f. 1986 ) i Vittangi, Sverige. Bor och är verksam i Boden, Sverige. BA och MA examen från Umeå Konsthögskola. Arbetar med bild, installation och ljud. Återkommande teman är subkultur, kulturarv och om det annars dolda i samhället.

Thomas Hämén (f.1987) är konstnär, född i Luleå och bor i Luleå och London. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt det postakademiska residensprogrammet De Ateliers i Amsterdam. I sin konst, där han jobbar i och mellan olika medium, undersöker Hämén de invecklade och ibland oväntade relationerna mellan människor, biologi och teknik i modernt liv och populärkultur. På ett analytiskt men också lekfullt sätt används specifika material och dess inneboende kvalitéer för att skapa poetiska och ibland komiska konstverk som vill få oss att fundera över vår plats på vår planet, vår historia och eventuella framtid.

Åsa Bergdahl är född i Heden, Boden. Hon är utbildat på konsthögskola, och har varit verksam i konstscenen på heltid. Mestadels som konstnär, men även som konstkonsult, projektledare och curator. Bodens alla processer har varit spännande att följa medan hon bott på olika platser i landet, allt från storstadscity till avfolkningsbygden och från norr till söder till norr till mitten till norr igen. Idag fördjupar hon sig gärna i makt/omakt- frågor med dess konsekvenser, både i konsten och livet och även hur urbaniseringsprocesserna påverkar oss alla. I hela landet och världen förhåller sig kvinnor och men generellt sett olika till dessa, vilket medför spänningar i hela samhällsbygget.

Lars Lundqvist.

 

Anja och Tomas Örn. Berättelser om en plats, 2017. Installation/foto/skulptur.