Jan Olof Marner.

Bodenskolan 2010

6 juni – 6 september 2010

 

Bodenskolan är samlingsnamnet för de 14 konstnärer i Boden som med start på 50-60-talet träffades och inspirerade varandra. Dessa konstnärer kom att utgöra en viktigt del av den Norrbottniska konsthistorien och grogrund för det aktiva konstliv som finns i Norrbotten idag. De hade trots sin personliga stil en samhörighet; i porträtten, landskapen och figurerna med postimpresionistiska inslag, i de kraftfullt dragna penslarna, färgsättningens jordiga nyanser och ett slags ruvande lugn. Ingen av dem är idag i livet.

Mer information om utställningen finns i Folder.

 

Medverkande konstnärer

June Montana Lorentz (1915-2007) Föddes 1915 i delstaten Montana, men hennes mor återvände till Sverige med barnen efter att deras far dött. Under uppväxten i Boden visste Lorentz tidigt att hon ville bli konstnär.

Bertil Linné (1913-2000) Som ung jobbade Bertil Linné som stumfilmsmusiker på Bodens biograf Röda kvarn. Efter en lärlingstid hos lulekonstnären Fritiof Eriksson flyttade han till Stockholm för att studera konst, och återvände först 10 år senare till hemstaden Boden.

Stig Sandberg (1925-1961) Föddes i Boden och blev, trots sitt korta liv, en av de mest inflytelserika konstnärerna i ”Bodenskolan”. Under två år så fick han chansen att studera för Isaac Grünewald i Stockholm och sen kom han att arbeta i Boden och Piteå som teckningslärare samt ger kvällskurser i måleri.

Ingvar Jigrud (1918-1994) Övergav målaryrket för att ägna sig åt konstnärligt måleri. Han föddes i Åsele men bodde under sitt yrkesverksamma liv i Boden.

John Thorgren (1918-2000) Föddes 1918 i Sandsele, flyttade sen till Boden för en militär karriär. Hans konstintresse tog gradvis över och på 50-talet lämnade han det militära.

Rune Wanler (1924-2005) Föddes och levde i Boden. Han var självlärd som konstnär, och var till en början väldigt inspirerad av Stig Sandberg. I sitt måleri har Wanler skildrat människor, mänskliga relationer och möten.

Stig Winnerskog (1930-1994) Bodde hela sitt liv i Boden. Han målade helst landskaps bilder, gärna från norrbottniskt kustland. På äldre dar ägnade han sig mer åt att tolka och måla vad han kallade den inre bilden.

Jean Carlbrand  (1924-2005) Född och utbildad i Göteborg, flyttade till Norrbotten på 40-talet. Hans första arbete var som teckningslärare i Vittangi. Inredningsarkitektektur, formgivning och illustration var några av de saker han kom att arbeta med.

Gösta Näsvall (1918-1989) Kom ursprungligen från Råneå, men bosatte sig i  Boden. Till yrket var han lokförare, vilket han upplevde var ett bra arbete att kombinera med sitt stora konstintresse.

Gösta Hedström (1919-2005) Född i Luleå, men bosatt hela livet i Boden. Hedström gjorde resor till fjällvärlden där han utförde sina målningar på plats och den teknik han är främst förknippad med är pastellmåleri.

Sven Bohman (1919-2008) Föddes 1919 i Skellefteå, men bodde större delen av sitt liv i Boden. Han arbetade i en färgbutik och odlade sitt konstintresse genom att gå kurser på Hantverksinstitutet och åkte vid ett tillfälle på en studieresa till Paris.

Hjalmar Rönnbäck (1896-1984) Född i Svartbjörnsbyn. Han ägnade sig åt konst, huvudsakligen skulpturellt arbete i trä och järn men också måleri, på fritiden.

Bror Zachrisson (1907-1983) Föddes i Boden 1907. Han hade ett stort intresse för musik och spelade jazzmusik på avancerad nivå. I hans färgstarka måleri fanns en lätt surrealistisk ton.

Jan Olof Marner (1919-1989) Är i vissa avseenden en dold figur i ”Bodenskolan” eftersom han aldrig blev en del av konstetablissemanget i Boden: hans konst finns inte i offentliga samlingar och han gjorde inga offentliga utsmyckningar.

Bertil Linné.