Carl Johan De Geer.

Carl Johan De Geer och norrbottniska uttryck

2 februari – 31 mars 2013

 

Jag innehar ett antal konstverk som med gällande konst-terminologi brukar kallas folkkonst. Det är långt över 100 målningar, skulpturer och andra objekt som jag kommit över under de senaste 20 åren i huvudsak via hembygdsgårdar, loppisar och återvinningscentraler. I vissa fall har jag kunnat söka upp upphovspersonen och då haft möjlighet att ibland lära känna personen och kanske även kunna köpa ytterligare verk. Det otvungna och okonstlade uttryck som jag upplever finns inom folkkonsten är något som tilltalar mig mycket. Verk gjorda utan avsikt att behaga en konstmarknads alla krav. Istället finns den enskilda människans uttrycksbehov som en central ingrediens i dessa verk. Men också tillfredsställelsen som finns i själva utförandet av hantverket och i den dekorativa aspekten när hantverket är avklarat. Grundläggande mänskliga värden omsatta till målningar och andra objekt.

Min samling av folkkonst bildar utgångspunkten för denna utställning. Den har kompletterats med fler konstnärligt verksamma inom eller nära folkkonstens uttryck. Gränserna för vad som skall kategoriseras som det ena eller andra är inte entydiga. Jag ser emellertid folkkonsten som den högsta av konstarter och de verk som finns med här tycker jag uppfyller mina högt ställda krav på ett otvunget och okonstlat uttryck i kombination med en uttalad vilja att berätta något.

Utställning är curerad av Mats Wikström.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Carl Johan De Geer (född 13 juli 1938) är en konstnär, författare och musiker. Han studerade vid Konstfack i Stockholm. De Geer har skrivit flera böcker och var även medlem i det svenska radikala bandet Blå Tåget.

Birgit Engström är dotter till Fingal Larsson och växte upp i Bjurå som ligger norr om Niemisel längs Haparandabanan. Pappan arbetade vid SJ och under sig hade han bl a Fritiof Enbom, huvudmannen i den sk Enbomaffären. Enbom, som idag betraktas som mytoman, framförde vid sidan av sitt eget erkännande även anklagelser mot sina arbetskamrater om uppgiftslämnande rörande hemliga försvars-anläggningar till Sovjetunionen. 

Clifton Fexmo Som så många andra Luleåbor mötte jag först Clifton Fexmos utsagor i Annonsbladet under 80-talet. Jag jobbade som byråkrat på Landstingets centralförvaltning och vi var en skara korridortrampare som med stor glädje och förväntan såg fram emot onsdagarna då Annonsbladet skulle komma med ett nytt meddelande från Clifton. 

Gideon Granberg var född och uppvuxen i Bredsel i markbygden och ägnade den första delen av sin yrkesverksamma tid åt olika sysslor inom skogsbruket. Den senare delen av sitt yrkesliv ägnade han åt åkerinäringen efter det han köpte ett åkeri i Arvidsjaur år 1955. Efter pensioneringen började han snickra instrument, jag har hört honom spela på sin egenhändigt byggda fiol, och tälja figurer i trä. Detta kombinerades med måleri och även författande, ofta med motiv från hembygden.

Gunnar Hansson  är bosatt i Antnäs och där har han sin verkstad och utställningslokal inrymd i en nedlagd skola. Samma skola som han själv lärde sig läsa och skriva i när han var barn. Han har tagit initiativ till många projekt i Antnäs med omnejd. En sol i trä med diameter 5,5 meter vid Skärets fäbodvall och en älgfamilj vid Liko i Alvik är två exempel. I 40-årsåldern började han med konst och konsthantverk på heltid efter att tidigare jobbat i diverse yrken som bland annat chaufför och mattläggare. 

Julia Nylund föddes i Teurajärvi, flyttade till Markusvinsa och gifte sig med Adolf 1945. Där uppfostrade de tre flickor och bedrev bl a småbruk fram till 1966. Försäljningen av korna och den saknad som Julia kände när ladugården stod tom blev startpunkten för hennes slöjdande. 

Kjell Sandberg. Utställningens curator har sedan 2000 bott i Kyrkbyn utanför Luleå, där han träffade Kjell som är också konstnär och bjöd in kuratorn att se hans teckningar: ett stort antal kaffefilter med teckningar gjorda med krita. Ett symboliskt språk som visar hur allting hänger ihop.

Assar Wallenius Född 8/8 1937 i Hapakylä, Övertorneå, Norrbottens län, Sverige. Finländare. Ord som brukar avsluta baksidestexten som finns på många av Assars målningar. Han levde i sin egen värld säger de bröder som finns kvar i livet. 

Gunnar Hansson. Rådjur. Träskulptur.