Stig Lundgren. Målning.

Efter Bodenskolan

28 juni – 28 september 2014

 

Det går aldrig att överskatta värdet av en lokal kulturhistoria. I Norrbotten stavas en del av den historien Bodenskolan – 14 konstnärer som från femtiotalet och framåt kom att spela en viktig roll, inte bara för stadens, utan för länets framtid.

Därför har Havremagasinet under sina utställningssomrar upplåtit ett våningsplan till just Bodenskolans konstnärer. Att deras bildskatter visas högst upp i huset har skapat ett symboliskt och handfast tak till den samtida och internationella konsten i resten av huset.

Som stad betraktat är Boden relativt ung med en historia som är intimt förknippad med 1900-talets militära försvarsstrategi. Satsningen på det militära drog till sig människor från hela Sverige, många med kulturella intressen. Så kom det sig att Bodens konstgille redan på fyrtiotalet arrangerade utställningar med fler av dåtidens stora namn. Bildningstörsten var stor och kommande år startades kurser i teckning, måleri och konsthistoria.

Bodenskolan kom att bli eftervärldens benämning på den grupp av mer eller mindre självlärda konstnärer som fan varandra genom studiecirklar och kursverksamheter. Några konstnärliga manifest skrev de aldrig, men de inspirerade och stöttade varandra, ordnade utställningar och utvecklades tillsammans.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Jan-Anders Eriksson

P-O Holmström & Eva Asker

Stig Lundgren

Yessiqa Lövbrand

Bertil Sundstedt

Karin EE von Törne Haern

Bertil Sundstedt. Målning.