"Maxim" av Emelie Röndahl

For all to see

4 juni – 25 september

 

En grupputställning om handens arbete och föreställningar om traditionell kunskap. I tekniska utföranden, historiska erfarenheter och personliga berättelser formas hantverken som syns i utställningen. Med dem följer också frågeställningar om traditioner någonsin förblir statiska och vad det innebär när de nyskapas

Utställning är curerad av Maria Ragnestam.

De medverkande konstnärerna är: Æsa Saga Ardal, Helena Byström, Anna Källblad, Lotta Lampa, Christina Langert, Ammy Olofsson, Emelie Röndahl, Erika Stöckel, Ustina Yakovleva, Rönn-Lisa Zakrisson Påve.