Jill Peters. Haki, 2009. Fotografi.

Gender heart

8 november 2014 – 11 januari 2015

 

Gender Heart – Genushjärta – är en utställning som undersöker genusnormer, identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer. Utställningen visar konstnärer som på olika sätt förhåller sig till genusnormer och hur de påverkar våra liv och våra kroppar. Vi lever i ett samhälle som godkänner och uttrycker vikten av att upprätthålla allas lika värde. Vi undrar om det stämmer, hur vi hanterar idén om mångfald och jämlikhet? Utställningen visar konstens unika möjligheter att ställa dessa frågor på en mängd olika sätt.

Konstnärerna utforskar utformandet av maskulinitetet och hur den formas i relation till manskroppen, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda. Här finns många olika lager av möjliga förhållanden mellan arter, natur, kön, sexualitet och medvetenhet. Vem får vara människa på vems villkor?

Utställning är curerad av Galleri Syster: Sara Edström, Anja Örn och Therese Engström.

Seminariedagen Varandra i Andra med föreläsarna Lisa Gålmark, Camilla Flodin och Helena Pedersen curerades av David Vikgren.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Lilibeth Cuenca Rasmussen. Född 1970 i Manila, Filippinerna. Bor och verkar i Köpenhamn, Danmark. Hon arbetar främst med performance för att undersöka en mängd frågor som gäller genus, identitet, socio-kulturella relationer i olika sammanhang, frågor om tillhörighet och hemvist. I sina verk utforskar Lilibeth hur jaget är konstruerat genom att sätta fingret på de skillnader som finns i rollspelet mellan manligt – kvinnligt. Hennes föreställningar innehåller ofta skriven text, sång, komponerad musik och koreografi tillsammans med tydligt betydelsebärande visuella element, så som hennes specialdesign-ade kostymer.

Klaudia Stoll. Född 1968 i Rastatt, Tyskland. Bor och verkar i Saarbrücken och Berlin. Hon beskriver sitt konstnärskap med orden: Alltid lekande! Gränsöverskridande! Hennes arbeten rör sig kring frågor om identitet, det fysiska och tillvaron och utvecklas ur hennes upplevelser, det hon erfar och känner och ämnen som berör henne på något sätt.

Julia Bondesson. Född 1983 i Kinnared, Halland. Bor och arbetar i Stockholm och Killeberg. Bondesson har sin konstnärliga bas i skulpterandet. Hon laborerar med kroppen som referens och närvaro och lyhördhet inför det material hon arbetar med påverkar skulpturernas form. Därefter blir rörelsen i skulpturerna och i miljön runt omkring viktig och hon placerar dem i ett sammanhang för att iscensätta det ämne hon arbetar med.

Tamara de Laval. Född 1951 i Stockholm. Bor och arbetar i Malmö och i Karstorpsvik, Östergötland. Hon blev målare därför att hon upplevde att bildspråket är ett eget språk, ett språk som hon behärskar bättre än det skrivna. Med hjälp av litterära liknelser förklarar hon vidare: liksom poesin är hennes bilder; hennes berättelser, ofta mer abstrakta i sitt uttryck. Eller så kan de vara som en filosofisk text, som kan röra sig mellan snårigt och klart beroende på vad hon vill förmedla och uttrycka.

Elias Björn. Född 1979 i Lund, bor och arbetar i Malmö. Elias arbetar intuitivt, undersökande och långsamt. I hans arbeten är personliga känslor och upplevelser centrala och han ställer frågor som rör människans identitet och mer specifikt maskuliniteten. Hur och varför definieras maskuliniteten som den gör? Hur stort är självbestämmandet över våra egna jag i formandet av våra personligheter och den egna identiteten? Vilka val gör människan och varför? Den egna kroppen är ofta Elias fysiska utgångspunkt i konstnärskapet – som inspiration och som material.

Kristina Abelli Elander. Född 1952 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm och Öllösa Gamla Skola. Kristinas konstnärliga arbete börjar oftast med en idé som först efter en lång process tar form. Hon vill vänta så länge som möjligt med att besluta om själva gestaltningen, vilket leder till en lätt stress, ovisshet och spänning som hon försätter sig i för att inte utesluta de möjligheter som kan dyka upp under vägen i arbetet.

Adriana Salazar. Född 1980 i Bogotá, Colombia. Bor och verkar i Mexico City.

Jill Peters. Född 1968 I Miami. Bor och verkar i Miami och New York. Jill Peters är fotograf och hennes arbeten är ofta projekt som sträcker sig över lång tid. I sin konstnärliga praktik behandlar hon frågor kring mänsklig identitet; just nu är hennes fokus på hur genus förhåller sig till kultur och tradition.

Tejal Shah. Född 1979 I Bhilai, Chattisgarh i Indien. Bor och verkar i Goa, Indien. Shahs konstnärskap utgörs av allting och allt möjligt; det innefattar video, fotografi, performance, mat, teckning, ljud, installationer och olika metoder för hållbart leverne. Att uppleva hennes arbeten är att träda in i alternativa märkliga världar fulla av fakta, fiktion, poesi och mytologi. Där finns lager på lager av alternativa förhållanden mellan olika arter, ekologi, kön, post-porn, sexualitet och medvetenhet som vi uppmanas att medverka i.

Museum Anna Nordlanders samlingar. Elisabeth Barnekow (1874 – 1942)
Ida Thoresen (1863 – 1937).  Föreningen svenska konstnärinnor grundades för att de kvinnliga konstnärerna gemensamt skulle kunna hävda sin rätt som konstnärer och kvinnor. Två av de kvinnor som var aktiva i styrelsen under lång tid framåt var målaren Elisabeth Barnekow och skulptören Ida Thoresen. Ida Thoresens liv gick jämsides med Elisabeth Barnekows. I källorna beskrivs de som nära vänner eller livskamrater.

 

Adriana Salazar. Anriana.