Robert Henke och Tarik Barri. Fundamental Forces (Fundamentala krafter). Ljud och bildformationer.

Kontrapunkt

7 november 2015 – 3 januari 2016

 

Ibland är det svårt med begreppen. Ta ordet ljudkonst. Under en period, från mitten av 1990-talet och ungefär ett decennium framåt, fungerade det som en samlande etikett för en lång serie spännande och konstnärligt uttryck, mittemellan de olika genrerna. I själva brytningen mellan installationskonst, performance, technomusik, fri improvisation, ljuddesign, arkitektur, kollektiva politiska aktioner, essäfilm och olika arkivistiska principer, uppstod nya samarbetsformer där ljuden och idéerna kunde röra sig fritt och obehindrat.

Samtidigt finns det, inte minst inom den samtida konstvärlden, ett tilltagande behov av att ge det hela ett namn. Att sortera och placera in de olika aktörerna och konstnärerna i funktionella kolumner och betydelsebärande skikt, att kunna dra de konsthistoriska och samtidsestetiska linjerna. Parallellt uppstod ökande krav på tekniska kompetenser i musei- och gallerivärlden för att kunna härbärgera de verk som inbegrep ljud i olika former. Det är inte helt lätt att skilja det ena från det andra och begreppet ljudkonst har med tiden blivit alltmer problematiskt. Det tycks mer vara en passage mellan olika uttrycksformer än en specifik genre.

Det som gjorde en av de första internationella presentationerna – utställningen Sonic Boom på Hayward Gallery i London våren 2000, curerat av David Troop – så fantasieggande var kombinationen av en brokighet i uttrycket och alla rottrådar bakåt till inspiratörer som John Cage, Yoko Ono, JOseph Beuys och Pauline Oliveros, och vidare ännu längre tillbaka, till futurismen och dadaismens olika formexperiment.

Mer information om utställningen finns i Folder.

Medverkande konstnärer

Robert Henke / Tarik Barri –

Billy Klüver / Andy Warhol

Carolina Falkholt

Åke Hodell

Öyvind Fahlström

Dan Fröberg / Alexandra E. Lindh

Peter Johansson

Åke Hodell.